SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowe ambulanse dla regionu nowosądeckiego

Flota pojazdów ratunkowych w powiecie nowosądeckim wzbogaciła się o trzy nowe ambulanse. Ich zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków rządowych w wysokości łącznie ponad 1 mln złotych. W uroczystości przekazania ambulansów uczestniczyli m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik, II wicewojewoda małopolski Józef Leśniak i starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Data dodania artykułu: 2020-02-06
Autor artykułu: Małopolski UWstat4u