SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,O relacjach polsko-białoruskich

Ambasador RP na Białorusi Artur Michalski złożył wizytę wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu. W spotkaniu uczestniczył także ambasador tytularny Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marek Ziółkowski. Rozmowa dotyczyła inicjatyw na rzecz wzmocnienia współpracy polsko-białoruskiej.

Artur Michalski pełni funkcję ambasadora RP na Białorusi od 15 maja 2018. Piastował to stanowisko przez pięć lat w Mołdawii. Pracował w polskich ambasadach w Moskwie, w Waszyngtonie i w Kanadzie. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.

Z kolei Marek Ziółkowski był ambasadorem RP na Ukrainie (2001–2005), w Kenii (2012–2015) i przy NATO (2017–2019). W latach 2015–2017 pracował jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest autorem publikacji i artykułów na tematy białoruskie i ukraińskie.

Data dodania artykułu: 2020-02-09
Autor artykułu: Podlaski UWstat4u