SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nagroda za nazwę w Bydgoszczy
700 zł – tyle wynosi nagroda główna w konkursie na nazwę obiektu pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości, ogłoszonym przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.
Projekt pn. „Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości” realizowany jest przez BPPT przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.

Nazwa dla nowego budynku powinna się składać maksymalnie z czterech wyrazów. Swoje propozycje mogą nadsyłać zarówno osoby fizyczne (pełnoletnie), jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, do 8 sierpnia br. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby organizatora konkursu).

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę propozycji nazwy uwzględniając wymóg, że każda propozycja powinna znajdować się na osobnym formularzu zgłoszeniowym. Nadesłane prace oceniane będą przez jury z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność z zasadami konkursu, nawiązanie do charakteru i funkcji miejsca, oryginalność nazwy. Nagrodą główną jest nagroda finansowa w wysokości 700,00 zł.

Szczegółowe informacje, pełen regulamin i wzory formularzy oraz oświadczenia dostępne na stronie BPPT TUTAJ

Powstający na terenie BPPT budynek to sześciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony obiekt o powierzchni użytkowej 7020,8 m kw., w tym 4140,3 m kw. powierzchni przeznaczonej na wynajem (biurowej). Obiekt ma ułatwić zawodowy start młodym przedsiębiorcom mającym pomysł na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Inkubator ma oferować m.in. wsparcie biurowe, szkolenia i doradztwo, porady prawne i obecność nowych podmiotów w otoczeniu biznesowym. Część powierzchni biurowej BPPT planuje wynająć partnerowi strategicznemu, co przyczyni się do tworzenia środowiska przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Data dodania artykułu: 2014-07-23
Autor artykułu: źródło-www.bydgoszcz.pl
stat4u