SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Grzebowisko dla zwierząt w Szczecinie
We wtorek 19 sierpnia br., w szczecińskim magistracie podpisano umowę w sprawie dzierżawy terenu pod przyszłe grzebowisko dla zwierząt domowych. Umowę podpisali Mariusz Kądziołka Zastępca Prezydenta Szczecina oraz Norbert Pieńkowski z firmy Mediclean.
Mediclean zwyciężyła w przetargu na dzierżawę ternu przy ul. Bielańskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na grzebowisko dla małych zwierząt domowych. Harmonogram inwestycji przewiduje jego etapowanie, przy czym ostatni etap przewidziany jest w okresie krótszym niż narzucony w warunkach przetargu (okres 3 lat). Dzierżawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę techniczną.

„Tęczowa Kraina” to nazwa projektu grzebowiska. Według propozycji na grzebowisku będzie można pochować psa i kota, ale także np. królika, świnkę morską, chomika, jaszczurkę, myszkę i ptaka. Cena pochówka zależała będzie od wielkości zwierzęcia, a także od wymagań i oczekiwań właściciela. Będzie możliwość pochówków zbiorowych lub indywidualnych, a także zwierząt zasłużonych np. policyjnych, w osobnych kwaterach. Na terenie grzebowiska postawiony zostanie pawilon gospodarczo - biurowy, składający się z kilku pomieszczeń . W jednym z nich planowane jest usytuowanie pokoju pożegnań.

Umowa dzierżawy obowiązywać będzie przez 30 lat.

Data dodania artykułu: 2014-08-19
Autor artykułu: źródło-UM Szczecinstat4u