SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dzień Straży Miejskiej w Bydgoszczy
W piątek (29 września) prezydent Rafał Bruski wziął udział w obchodach zorganizowanych z okazji Dnia Straży Miejskiej. Tradycją jest, że podczas corocznego święta Straży Miejskiej odbywa się wręczenie Medali Prezydenta, nagród oraz decyzji o awansach zawodowych.
Strażnicy Miejscy oraz pracownicy cywilni wyróżnieni Medalami Prezydenta Miasta Bydgoszczy z okazji Dnia Straży Miejskiej:Krzysztof Piłat, Adam Pawlaczyk, Wojciech, Ryszard Cikorski, Ewa Borkowska. Mieszkańcy Bydgoszczy w 2013 roku najczęściej zwracali się do Straży Miejskiej w przypadkach dotyczących: nieprawidłowego parkowania, udzielania pomocy osobom nietrzeźwym, osobom bezdomnym, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz w kwestii zwierząt bezpańskich.

Sztandarowym programem profilaktycznym SM jest program pn.: „Bezpieczna Szkoła ze Strażą Miejską w Bydgoszczy” Strażnicy w ramach prewencji przyszkolnej obejmują systematycznymi patrolami bydgoskie szkoły przyczyniając się do eliminowania wykroczeń, przestępstw i przejawów demoralizacji nieletnich. Przeprowadzane są również zajęcia profilaktyczne realizowane w formie pogadanek, warsztatów, debat, wykładów, pokazów multimedialnych i konkursów.

1.Akcja „Serce na start” – prowadzone są zajęcia udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia bezpiecznego zachowania się i unikania zagrożeń. 2.Akcja „Żyj, nie ulegaj, walcz” – skierowana jest do młodzieży i ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodne formy spędzania wolnego czasu, bez alkoholu i narkotyków. 3.Akcja „Bezpieczna Bydgoszcz”- Zielona Szkoła jest realizowana na terenach Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodzieży ze szkół licealnych na problematykę bezpieczeństwa publicznego i aktywizację młodzieży.

4. „Extra kibic w klasie” Straż Miejska w Bydgoszczy we współpracy z Klubem Piłkarskim WKS Zawisza, organizują cykl spotkań - możliwość poznania zawodników najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich w Polsce, w celu kształtowania i promowania właściwych postaw i zasad kulturalnego kibicowania naszej drużynie - Straż Miejska w Bydgoszczy realizuje również szereg działań profilaktycznych i prewencyjnych adresowanych do mieszkańców Bydgoszczy i gości naszego miasta. Stara się w ten sposób pomóc i odpowiedzieć na oczekiwania różnych grup mieszkańców.

W 2014 roku bydgoska Straż Miejska kontynuuje działania realizowane w latach poprzednich ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:
- zwiększenie ilości patroli pieszych, których obecność na ulicach Bydgoszczy wpływa korzystnie na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W tym również patroli z psami służbowymi.
- realizacja działań w ramach programu „Czyste Miasto” (egzekwowanie od właścicieli bydgoskich nieruchomości obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy zminimalizowanie przypadków nieprzestrzegania przez właścicieli obowiązku natychmiastowego sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych w miejscach publicznych przez psy, przeciwdziałanie dewastacji miejsc publicznych)
- dalsza poprawa komunikacji z mieszkańcami przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
- kontrola ruchu drogowego (interweniowanie w przypadkach nieprawidłowego parkowania, kontynuacja kontroli ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących)
- realizacja programów prewencyjno-profilaktycznych
- współpraca z Policją
- dalsza racjonalizacja wydatków dot. kosztów funkcjonowania Straży
- dalsze systematyczne wdrażanie do służby w Straży psów służbowych

Data dodania artykułu: 2014-08-30
Autor artykułu: źródło-www.bydgoszcz.pl
stat4u