SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Laboratorium PPNT Gdynia będzie namnażać torfowce w warunkach in vitro
W Laboratorium PPNT ruszyły prace przy III etapie projektu pt. Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego. "Namnażanie torfowców w warunkach in vitro w celu reintrodukcji na zdegradowane torfowiska wysokie." Co kryje się pod tą długą i tajemniczą nazwą?
We wchodzącym w skład Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia Laboratorium opracowywana jest metoda szybkiego namnażania i przywrócenia w miejsce bytowania rosiczek i mchów torfowców. To dzięki tym działaniom zwiększy się populacja tych chronionych gatunków na terenie naszego województwa.

Pierwszym krokiem będzie pozyskiwanie materiału, a więc fragmentów roślin w ich naturalnym środowisku. Następnie zostanie on poddany analizie i wprowadzony do hodowli w warunkach in vitro w Laboratorium PPNT. Gdy nowopowstałe rośliny odpowiednio urosną, wówczas zostaną wsadzone w rejonie Czarnego Bagna (Słowiński Park Narodowy). Prace prowadzone na tym zdewastowanym obszarze, zwiększą różnorodność genetyczną i odtworzą populacje roślin, które kiedyś na nim występowały. A dlaczego mokradła są tak ważne dla ekosystemu?

Choć czasem ich nie doceniamy, to moczary zapobiegają suszom, pożarom i powodziom oraz przyczyniają się do oczyszczania wód. Co ciekawe, magazynują więcej dwutlenku węgla niż lasy, a do tego występują na nich ogromna różnorodność gatunków roślin i zwierząt. Prawidłowe użytkowanie tych terenów może pozwolić na uniknięcie kryzysu w dostępie do wody słodkiej na świecie.

W związku z rozpoczęciem realizacji tego wyjątkowego projektu, w czwartek 25 września br. o godz. 10.00 w sali F0.02 w PPNT Gdynia odbędzie się seminarium. Podczas wydarzenia, poza informacjami dotyczącymi projektu, będzie można wysłuchać wystąpień prof. UG dr hab. Marii Herbich na temat zasadności ochrony ekosystemów torfowiskowych oraz prof. UG dr hab. inż. Aleksandry Królickiej, która mówić będzie o nowoczesnych metod z zakresu biotechnologii w służbie ochrony przyrody.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Termin jego zakończenia planowany jest na grudzień 2016.

Data dodania artykułu: 2014-09-24
Autor artykułu: źródło -UM Gdynia
stat4u