SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wielka debata o patriotyzmie w Kielcach
Jak uczyć historii mając do dyspozycji jedną godzinę w tygodniu? Czy i do czego współczesnemu Polakowi potrzebna jest wiedza historyczna? Jak aktywizować młodzież do działania? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Dydaktycznej w Kielcach poświęconej roli nauczania historii najnowszej w kształtowaniu patriotyzmu i postaw obywatelskich. Jednym z głównych obszarów tematycznych poruszanym na konferencji jest oczywiście kwestia patriotyzmu. Na czym on właściwie polega? Kim jest współczesny patriota, a czym współczesny patriotyzm?
Konferencja skierowana jest przede wszystkim do dyrektorów, wychowawców, nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół wszystkich poziomów nauczania. Jej celem jest pomoc pedagogom w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i umiejętności, które będą mogli wykorzystać do wspierania idei patriotycznych, rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów.

Organizatorem dwudniowego wydarzenia jest Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Data dodania artykułu: 2014-10-13
Autor artykułu: źródło-www.um.kielce.pl
stat4u