SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wiercimy Stary Rynek
To ważny etap przygotowań do odnowy Starego Rynku. W najbliższych dniach planowanych jest prawie 50 wierceń archeologicznych średnicy 160 mm, na głębokość maksymalnie 5 metrów. Wykonywanie wierceń nie powinno spowodować znaczących utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów, niemniej jednak na płycie Rynku pojawią się wygrodzenia poszczególnych pól wierceń oraz pojazdy i sprzęt techniczny ekipy badawczej.
Po zakończeniu fazy badań terenowych nastąpi opracowanie wyników badań, w tym w szczególności przygotowanie graficznej interpretacji wyników prac badawczych i końcowej dokumentacji rysunkowej oraz opracowanie wniosków do dalszych prac. Na tej podstawie ustalony zostanie zakres i lokalizacja kolejnego etapu badań - wykopów archeologicznych, które będą wykonywane w 2015 roku.

Przyszłoroczne prace planowane są poza sezonem letnim: do kwietnia i następnie od października 2015 r. Wykopy prowadzone będą we wszystkich pierzejach Starego Rynku. Najdokładniej badana będzie strona północno-wschodnia, pomiędzy ulicami Wielką i Woźną. Pojedyncze wykopy wykonywane będą na powierzchni do szerokości kamienicy.

Remont płyty Starego Rynku pomyślany jest jako kompleksowy, obejmujący całą infrastrukturę komunalną. Zmodernizowane zostaną m.in. systemy oświetlenia i system gospodarki odpadami na terenie Starego Miasta.

Na koncepcję przebudowy Rynku najprawdopodobniej będzie rozpisany konkurs.

Data dodania artykułu: 2014-11-14
Autor artykułu: źródło-www.poznan.pl
stat4u