SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Poznaniu nowe Karty Rodziny Dużej!
Poznańskie Centrum Świadczeń zaprasza poznańskie Rodziny 3+ do składania wniosków o przyznanie nowych Kart Rodziny Dużej! 31 marca 2015r. upływa termin ważności większości kart wydanych w latach 2013-2014. W celu przedłużenia uprawnień do ulg i zniżek po tym terminie niezbędne jest złożenie nowego wniosku przez aktualnych posiadaczy Kart. Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności w wydawaniu kart. Nowe Karty będą obowiązywały do 31 grudnia 2017r.
Karta Rodziny Dużej przyznawana jest każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, który zamieszkuje oraz posiada zameldowanie na terenie Miasta Poznania. Karta przyznawana jest także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Uzyskanie uprawnień do przyznania Karty dla dzieci powyżej 18 roku życia uzależnione jest od kontynuowania nauki.

Wniosek o wydanie karty można złożyć za pomocą aktywnego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl lub bezpośrednio w siedzibie Centrum. Klienci, którzy zgłoszą się do Centrum obsługiwani są w trybie priorytetowym. Do dyspozycji klientów przygotowano odrębne stanowisko dedykowane karcie usytuowane na parterze budynku PCŚ.

Odbiór Karty może nastąpić bezpośrednio w siedzibie PCŚ w oddzielnym, przyjaznym pokoju z wyodrębnionym kącikiem dla dzieci lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Ta forma odbioru karty przeznaczona jest jednak dla osób, które złożyły komplet dokumentów wraz z wymaganymi podpisami. Nadto z myślą o rodzinach, które ze względu na swoje codzienne obowiązki nie mają możliwości odbioru kart w siedzibie Centrum uruchomiono usługę ,,Wygoda dla 3+''umożliwiającą odbiór kart bezpośrednio w miejscu zamieszkania za pośrednictwem pracownika PCŚ, który przywiezie karty do domu oraz pomoże dopełnić wszystkich formalności.

Jednocześnie zachęcamy Poznańskie Rodziny 3+ do składania wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny. Szczegółowe informacje na temat programów dedykowanych rodzinom wielodzietnym znajdują się na stronie internetowej: www.pcs-poznan.pl w zakładce Karty dla Rodzin 3+.

Data dodania artykułu: 2015-02-02
Autor artykułu: źródło-www.poznan.pl
stat4u