SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Miasto Katowice będzie tymczasowo zarządzać MCK
Komisja Europejska zdecydowała: Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, do momentu wyboru koncesjonariusza, tymczasowo będzie zarządzało miasto. W marcu zakończona zostanie jedna z kluczowych inwestycji dla województwa śląskiego, zrealizowana przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Obiekt będzie miał też od marca pozwolenie na użytkowanie. Trwające postępowanie koncesyjne, mające na celu wyłonienie operatora dla MCK i Spodka, z przyczyn niezależnych od beneficjenta, nie zostało jednak zakończone
Przypomnijmy. Na mocy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, miasto ogłosiło pierwsze postępowanie o zawarcie umowy koncesji 19 stycznia 2011. Wpłynęły dwa wnioski. Postępowanie trwało 17 miesięcy i musiało zostać odwołane z przyczyn proceduralnych. Kolejne, rozpoczęte 15 lutego 2013 roku, zostało odwołane ze względu na niezłożenie żadnego wniosku. Trwało cztery miesiące.

Trzecie postępowanie, rozpoczęte 10 lipca 2014 roku, nie zostało dotąd zakończone. Ofertę złożyły dwa podmioty: PTWP Event Center Sp. z o.o. z Katowic i HKO Sp. z o. o. z Warszawy. Koncesjonodawca uznał, że oferta pierwszej z tych firm jest najkorzystniejsza. Na tę decyzję HKO złożyła jednak skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Wyrokiem nieprawomocnym w dniu 16 stycznia 2015 roku Sąd skargę uwzględnił.

- Po otrzymaniu uzasadnienia sądu złożyliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego - mówi Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic. Miasto podejmuje wszelkie możliwe kroki prawne, by umowa z koncesjonariuszem została podpisana jak najszybciej, jednak nie będzie to możliwe do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez NSA. W myśl decyzji Komisji Europejskiej eksploatację obiektu ma zapewnić operator prywatny wybrany w ramach otwartego postępowania. Dlatego Katowice zwróciły się do Komisji Europejskiej o zgodę na zarządzanie tymczasowe MCK i zgodę taką otrzymały. Do czasu zawarcia umowy koncesji funkcje zarządczo - administracyjne pełnił będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ścisłej współpracy z Convention Bureau Katowice, które zostało wydzielone z wydziału promocji i stanowi odrębny referat. Pokieruje nim Janusz Nowak, dotąd koordynator projektu MCK.

- Sprawne funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego nie jest w żaden sposób zagrożone - zapewnia Marzena Szuba. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym już na marzec zaplanowana jest część biznesowa i targowa Intel Extreme Masters, czyli mistrzostw świata w grach komputerowych. W kwietniu zostaną tu rozegrane mecze w ramach WTA Katowice Open, w tym samym miesiącu odbędzie się też Europejski Kongres Gospodarczy.

Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego zbiegło się z powołaniem w Katowicach wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej Convention Bureau Katowice. Od 1 marca CB Katowice koncentruje się na inicjowaniu i wspieraniu działań, mających na celu promocję miasta, jako wiodącego w Polsce centrum turystyki biznesowej i konferencyjnej, miejsca organizacji kongresów, spotkań oraz imprez targowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Poprzez współpracę z organizatorami spotkań biznesowych, PCO, Poland Convention Bureau oraz branżowymi stowarzyszeniami przemysłu spotkań w Polsce i zagranicą, a także organizację wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych oraz zleceniodawców wydarzeń.

Convention Bureau Katowice pełni funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla osób zainteresowanych organizacją wydarzeń biznesowych w Katowicach, udostępniając dane podmiotów obsługujących wydarzenia kongresowo/wystawiennicze czy sportowo/kulturalne, służąc jako konsultant i doradca w zakresie dostępnych usług. Biuro odpowiedzialne jest za prezentowanie oferty związanej z promocją Katowic, jako atrakcyjnej destynacji dla przemysłu spotkań zainteresowanym podmiotom, m.in. podczas krajowych i zagranicznych targów, warsztatów i wydarzeń, tworzenie bazy danych dotyczących infrastruktury kongresowej i okołokongresowej, monitoring wydarzeń biznesowych organizowanych w Katowicach oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami branży przemysłu spotkań.

Convention Bureau Katowice ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Katowicach – tymczasowym administratorem MCK - w zakresie budowy kalendarza imprez odbywających się w Centrum; opracowywania i wdrażania strategii promocji MCK oraz cennika najmu powierzchni i usług dodatkowych Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Miasto w najbliższych 6 latach przeznaczy ponad 50 mln zł na promocję Katowic poprzez organizację wydarzeń biznesowych, w tym eventów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Data dodania artykułu: 2015-03-05
Autor artykułu: źródło-UM Katowice
stat4u