SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,EIT Health Poland - innowacyjna platforma współpracy
16 kwietnia 2015 r. podpisano porozumienie o utworzeniu Platformy Współpracy EIT Health Poland, którego sygnatariuszami są przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, firmy Ericpol Sp. z o. o., Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nowo powołana platforma ma za zadanie stworzyć przestrzeń do współpracy biznesu ze światem nauki i edukacji w ramach tzw. Trójkąta Wiedzy i Innowacji. EIT Health Poland będzie swoistą marką parasolową dla ważniejszych projektów realizowanych w regionie i kraju w obszarze zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się.
Aby wzmocnić potencjał platformy EIT Health Poland w regionie, do współpracy przystąpiły także Miasto Łódź i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, które podpisując listy intencyjne zadeklarowały poparcie dla tej inicjatywy.

- Jednymi z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed Łodzią są poprawa jakości życia mieszkańców i odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych. Dlatego bardzo istotna z naszego punktu widzenia jest pomoc w działaniach Platformy i realizacji jej misji, która ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwój innowacji w zakresie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się- mówił Wiceprezydent Miasta Łodzi Marek Cieślak.

- To dla naszego regionu ogromna szansa. Chcemy pokazać, ze starzejące się społeczeństwo naszego miasta to nie problem, ale wyzwanie. A od tego, jak wykorzystamy obecne możliwości konsorcjum EIT Health zależy nasza pozycja w Europie i udział w kolejnych Węzłach Wiedzy i Innowacji - przyznaje prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi EIT Health to międzynarodowe konsorcjum wybrane w grudniu 2014 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w ramach otwartego naboru dla kolejnych strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych (znanych jako Wspólnoty Wiedzy i Innowacji) w obszarze tematycznym - innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia. Regionalnym partnerem konsorcjum (Innostar) jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J, Nofera w Łodzi i firma Ericpol Sp. z o.o.

EIT Health to silne, różnorodne i zrównoważone partnerstwo, w którego skład wchodzą wiodące organizacje w dziedzinie edukacji, badań, technologii i innowacji. Więcej o EIT Heath na stronie: https://www.eit-health.eu/

Data dodania artykułu: 2015-04-17
Autor artykułu: źródło-www.uml.lodz.pl
stat4u