SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Architekci krajobrazu obradują na Politechnice
Architekci krajobrazu z polskich ośrodków akademickich przyjechali na Politechnikę Białostocką. Podczas XVIII Forum Architektury Krajobrazu będą wymieniać się swoimi doświadczeniami w kształceniu studentów na kierunku „architektura krajobraz”, a także dyskutować o współczesnym krajobrazie miasta, wsi i obszarów przyrodniczych.
XVIII Forum Architektury Krajobrazu odbywa się pod nazwą „Tożsamość Krajobrazu”. Obrady rozpoczęły się 28 maja w auli Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. W piątek i sobotę uczestnicy konferencji przeniosą się do Supraśla i Białowieży.

Trzydniowe spotkanie polskich architektów krajobrazu zorganizowali pracownicy Zespołu Dydaktycznego Architektury Krajobrazu Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Oddział Podlaski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Konferencja skupia kadrę naukową związaną z kształceniem na kierunku „architektura krajobrazu” z wiodących polskich ośrodków naukowych, m.in. Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Krakowskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Warto zaznaczyć, że w tym roku kandydaci na kierunek „architektura krajobrazu” na Politechnice Białostockiej nie będą musieli zdawać egzaminu z rysunku odręcznego.

Data dodania artykułu: 2015-05-29
Autor artykułu: Dorota Sawicka/PBstat4u