SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Myśliwi dbają o leśne zwierzęta
Mimo iż zima w tym roku jest bardzo łagodna i przyjazna dla leśnej zwierzyny, myśliwi w całej Polsce rozpoczęli akcję dokarmiania.
Paśniki są pełne siana. Gdy pojawi się śnieg i mróz, to tzw. zwierzyna płowa czyli sarny i jelenie będą mogły korzystać z pokarmu dostarczanego przez myśliwych, którzy nie tylko polują ale też pomagają leśnym zwierzętom przetrwać zimę.

Data dodania artykułu: 2013-12-29
Autor artykułu: gajstat4u