SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska: co to oznacza dla Krakowa?
6 października Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska. - To bardzo dobra decyzja dla Krakowa – komentuje Prezydent Jacek Majchrowski.

Co oznaczają dla Krakowa znowelizowane przepisy? Przede wszystkim zmiany w art. 96 ustawy pozwolą na ponowne przyjęcie przez Sejmik Województwa poprawionej uchwały wprowadzającej całkowity zakaz palenia węglem w Krakowie. Nowy termin, od którego będzie obowiązywał zakaz przyczyni się do zwiększenia tempa wymiany pieców. Warto wiedzieć, że od 1995 roku Gmina Miejska Kraków wydała na ten cel prawie 104 mln zł, zlikwidowano ponad 24 tys. pieców i prawie 3 tys. kotłowni. W ciągu najbliższych 3 lat wydamy na Program Ograniczania Niskiej Emisji ponad 220 mln zł, a na tzw. program osłonowy do 2022 roku prawie 17 mln zł.

Równie istotny jest fakt, że dzięki zmianom w art. 96, na obszarach graniczących bezpośrednio z Krakowem oraz na terenie całej Małopolski, z której w znaczącej części powstają i napływają do miasta zanieczyszczenia, wprowadzone zostaną minima jakościowe zarówno dla węgla, jak i kotłów używanych do jego spalania. To również przyczyni się do poprawy jakość powietrza, którym oddychają krakowianie.

Jak deklaruje Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, samorząd Krakowa jest gotowy wspierać władze województwa merytoryczną wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz przygotowaniem przepisów nowych uchwały Sejmiku Wojewódzkiego w tej sprawie.

Data dodania artykułu: 2015-10-06
Autor artykułu: www.krakow.plstat4u