SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dotacja na wymianę ogrzewania
W piątek (4.12) podpisano umowę na realizację programu KAWKA II. Podczas spotkania przedstawiono także informacje o naborze wniosków do kolejnej edycji programu - KAWKA III. W dzisiejszej konferencji uczestniczyła zastępca prezydenta Anna Mackiewicz, Emilia Kawka-Patek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, prezes Administracji Domów Miejskich Cezary Domachowski oraz Skarbnik Miasta Piotr Tomaszewski.

Przypominamy, że w 2014 roku miasto Bydgoszcz przystąpiło do konkursu KAWKA w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Poprawa jakości powietrza – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.” W ramach programu miasto otrzyma łącznie 7.731.693 zł dotacji.

W programie ujęto zadania inwestycyjne polegające na: likwidacji lokalnych źródeł ciepła, tj. pieców kaflowych, kotłów węglowych i pieców gazowych na rzecz wykonania przyłączy ciepłowniczych do budynków lub instalacji gazowych i elektrycznych, węzłów cieplnych co i cwu i wewnętrznej instalacji co i cwu w budynkach oraz wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych (docieplenie przegród, wymiana okien i drzwi) wraz z wykonaniem niezbędnych projektów i dokumentacji (KAWKA I – 15 budynków ADM; KAWKA II – 20 budynków ADM oraz 31 lokali i 2 budynki osób fizycznych).

Ponadto w ramach programu prowadzona jest kampania edukacyjna pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji. Utworzono bazę danych na podstawie wykonanej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Inwentaryzacja prowadzona była w okresie od 15.01.2015 r. do 31.06.2015 r. Prace te dotyczyły 23 88 punktów adresowych zlokalizowanych na terenie miasta. W ich efekcie uzyskano informacje na temat typów i ilości źródeł ogrzewania występujących w zinwentaryzowanych budynkach oraz wielkości zużycia paliw stałych. Przeprowadzone prace inwentaryzacyjne dotyczyły 23488 punktów adresowych zlokalizowanych na terenie miasta. W ich efekcie uzyskano informacje na temat typów i ilości źródeł ogrzewania występujących w zinwentaryzowanych budynkach oraz wielkości zużycia paliw stałych.

- Miasto Bydgoszcz od 2006 roku proponuje mieszkańcom wymianę źródeł ciepła. W ciągu dziewięciu lat ponad tysiąc osób zdecydowało się na ten krok – mówiła Anna Mackiewicz, zastępca prezydenta miasta.

-Na podstawie statystyk widać, jak popularny to program. Z edycji na edycję rośnie ilość środków przeznaczanych do naszego województwa. Podczas pierwszej edycji KAWKI było to 5 mln złotych, podczas kolejnej trzykrotnie więcej – 15,5 miliona - powiedziała Emilia Kawka-Patek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Do dnia 14 grudnia br. przyjmowane są wnioski w ramach naboru do KAWKI III. Program polega na wymianie pieców/kotłów węglowych na ekologiczne źródła grzewcze, czyli piece gazowe, olejowe, elektryczne, m.s.c., pompy ciepła, kolektory słoneczne. Wysokość dofinansowania do 45% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja realizowana będzie do 31 grudnia 2018 r., pod warunkiem, że inwestycja nie zostanie zakończona przed dniem 20.01.2016 r.

Warto wiedzieć: Wnioski można składać w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ul. Jezuicka 4a, piętro II, pok. 9). Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.czystabydgoszcz.pl, www.bip.um.bydgoszcz.pl lub pod nr tel. 52/ 58-58-038, -493, -966.

Data dodania artykułu: 2015-12-07
Autor artykułu: www.bydgoszcz.plstat4u