SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Zapomniany krzyżowiec
Dziś już nie ulega wątpliwości, że ojcem założycielem Opola był księże Kazimierz, syn Mieszka Laskonogiego (do niedawna zwanego Plątonogim) oraz księżniczki czeskiej Ludmiły. Kazimierz urodził się około roku 1180. Imię odziedziczył po przyrodnim stryju jego ojca, Kazimierzu Sprawiedliwym, który prawdopodobnie był też jego chrzestnym ojcem. Rządy w Opolu mógł Kazimierz objąć jeszcze za życia ojca, możliwe, że tuż po roku 1202, kiedy to ziemia opolska znalazła się w rękach Mieszka Laskonogiego. Miał już bowiem wtedy przeszło 20 lat. Na piastowskiej arenie politycznej pojawił się w połowie drugiej dekady XIII w. Wówczas to związał się z koalicją juniorów, czyli przymierzem młodszych książąt piastowskich, wśród których prym wiódł syn Kazimierza Sprawiedliwego – Leszek Biały. Prawdopodobnie w 1215 r. na zjeździe książąt w Wolborzu złożył przysięgę krucjatową.

W sytuacji, gdy inni książęta piastowscy – z różnych powodów – wycofywali się z podjętego zobowiązania, właśnie Kazimierz opolski zdecydował się wziąć krzyż i wyruszyć na przygotowywaną V krucjatę, przyłączając się do oddziałów króla węgierskiego Andrzeja II. Opolski władca wraz z towarzyszącym mu hufcem w sierpniu 1217 r. wyruszył z Opola do Ziemi Świętej. Po przybyciu do Akki, miejsca wypadowego wielu wypraw, skierowali się w stronę Bajsanu, a przekroczywszy Jordan wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Genezaret pomaszerowali do Kafarnaum, a stamtąd przez Galileę wrócili do Akki. W styczniu 1218 r. krzyżowcy, już drogą lądową, przez Azję Mniejszą ruszyli w drogę powrotną. Droga wiodła przez Antiochię, Bitynię, Niceę, ziemie nowoutworzonego Cesarstwa Łacińskiego na Bałkany. Tam wojska krzyżowe zostały zatrzymane przez ówczesnego władcę cara Iwana Asena II.

I to właśnie tam Kazimierz poznał Wiolę, czternastoletnią cesarzównę, która wkrótce zostanie jego żoną i księżną opolską. Swój udział w krucjacie książę upamiętnił nie tylko przywożąc do Opola piękną Bułgarkę, ale także ofiarując opolskiemu kościołowi (dzisiejszej katedrze) relikwie Krzyża Świętego. Śladem tej wyprawy jest też herb Opola, w którym obok piastowskiego orła pojawił się też krzyż.

Data dodania artykułu: 2016-02-21
Autor artykułu: www.opole.pl
stat4u