SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kontynuują myśl Staszica. Jubileusz 200-lecia utworzenia SAG w Kielcach
W lutym 2016 roku mija 200 lat od utworzenia Szkoły Akademiczno-Górnicze jw Kielcach. Powstała z inicjatywy Stanisława Staszica i jest uznawana za pierwszą polską wyższą uczelnię techniczną, a siódmą w Europie.
Jubileusz uczczono wspólnym posiedzeniem senatów trzech uczelni, które są jej kontynuatorami: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystości, z udziałem 200 osób, rozpoczęła msza święta w Bazylice Katedralnej. Po złożeniu kwiatów, przed tablicą pamiątkową, poświęconą Staszicowi, uczestnicy obchodów spotkali się w Sali Portretowej Pałacu Biskupów Krakowskich. Szkoła mieściła się w północnym skrzydle tego gmachu. Tworzenie podstaw kieleckiej uczelni oparto na doświadczeniach z Freibergu, gdzie od 1765 roku istniała pierwsza na świecie Akademia Górnicza. Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach dała podwaliny uczelniom technicznym na ziemiach polskich. Dziś hołd jej założycielowi oddawali przedstawiciele uczelni, których Staszic jest patronem. W trakcie trzyletnich studiów słuchacze Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach zgłębiali wiedzę z zakresu 14 przedmiotów, m.in. matematyki, fizyki oraz nauki o maszynach górniczych, chemii, hutnictwa, górnictwa, rysunku technicznego czy prawa górniczego. Akademia wykształciła grono wybitnych absolwentów. W roku 1826 Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach została przeniesiona do Warszawy, nie wznowiła jednak tam działalności i przestała istnieć

więcej zdjęć na - www.um.kielce.pl

Data dodania artykułu: 2016-02-27
Autor artykułu: www.um.kielce.pl
stat4u