SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Umowa o współpracy z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym w Kielcach
Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego podpisano wczoraj umowę o współpracy między Geoparkiem Kielce a Instytutem Geografii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Będzie polegała między innymi na wymianie doświadczeń z zakresu praktycznych możliwości rozwoju geoturystyki na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Kluczowym elementem zainicjowanego porozumienia będzie wzajemna współpraca w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej a także wymiany doświadczeń i informacji naukowych w zakresie wspólnych projektów, m.in. utworzenia Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego. Podpisana umowa to kolejny krok pokazujący możliwości wykorzystania potencjału naukowo-badawczego kieleckich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych dla realizacji projektów istotnych dla rozwoju miasta i regionu.

Data dodania artykułu: 2016-03-11
Autor artykułu: www.um.kielce.pl
stat4u