SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,ks. Grzegorz Pawłowski honorowym obywatelem Lublina
Na wniosek rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego Rada Miasta Lublin przyznała ks. infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu tytuł honorowego obywatela Lublina. Ks. Pawłowski jest polskim Żydem ocalonym z nazistowskiej zagłady, absolwentem KUL.

Od wielu lat przebywa w Izraelu, gdzie świadczy o postawie Polaków w czasie II wojny światowej, dzięki której ocalił życie. Jest także ambasadorem Lublina i KUL.

Ks. Grzegorz Pawłowski (ur. w 1933 r. w Zamościu) jest kapłanem archidiecezji lubelskiej. W czasie II wojny światowej jego bliscy ponieśli śmierć z rąk Niemców, a on sam został uratowany przez polską rodzinę, która po latach, na jego wniosek, została odznaczona tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Ukończył seminarium duchowne w Lublinie i w 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1965-68 odbył studia z teologii biblijnej na KUL, zakończone licencjatem kościelnym. Od 1970 przebywa w Izraelu, otaczając opieką duszpasterską Polaków. W swoich publikacjach oraz wystąpieniach medialnych wielokrotnie zaprzeczał oskarżeniom Polaków o antysemityzm. Świadczył również o przyjaznym współżyciu Polaków i Żydów w przedwojennym Lublinie, a także o pielęgnowaniu przez miasto jego wielokulturowej tradycji.

Data dodania artykułu: 2018-03-23
Autor artykułu: mat. prasowe KULstat4u