SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,REGULAMIN REKLAMY

1-Super-polska.pl jest gazetą internetową zarejestrowaną w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod nr. 1687. Wydawcą i Administratorem gazety jest FORMAT – Andrzej Ficek. Regon 192203174.

2-Gazeta internetowa dostępna jest pod adresem URL; www.super-polska.pl lub www.super-polska.com.pl

3-Zleceniodawcą jest osoba fizyczna lub prawna składająca zlecenie reklamowe.

4-Reklama na stronie www.super-polska.pl może być prezentowana w formie banerów reklamowych, artykułów sponsorowanych lub modułów z funkcją głosowań. Reklamy te są sprzedawane na określony czas.

A- Banery na okres minimum 2 tygodni i wielokrotność tego okresu czasowego.

B- Artykuły sponsorowane na okres 1 dnia i wielokrotność tego okresu czasowego.

C- Moduły głosowań według indywidualnych ustaleń i zamówień.

5- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam

6-Wydawca może odmówić umieszczenia reklamy z powodów naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, oraz gdy szata graficzna reklamy odbiegała by zbyt mocno od szaty graficznej gazety.

7- Cennik i wymiary banerów reklamowych jest następujący; /podane liczby są kwotami netto/
A-Banery ;

A 1 – 1500 zł / max wymiar baneru - 750x120 /

A 2 – 1000 zł / max wymiar baneru - 200x400

A 3 – 700 zł / max wymiar baneru - 250x150

A 4 -300 zł / max wymiar baneru - 750x250/


W1- -1500 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W2- -1200 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W3- 1000 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W4 -800 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W5- -700 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W6- -600 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W7 -500 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W8 -400 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W9-300 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W10 -300 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W11 -300 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W12 -300 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W13-300 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W14-300 zł / max wymiar baneru -750x60 /

W15-300 zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W16-300zł / max wymiar baneru - 750x60 /

W17-300 zł / max wymiar baneru - 750x60 /


T1– 600 zł / max wymiar baneru - 200 x 80

T2 - 500 zł / max wymiar baneru - 200 x 80

T3- 400 zł / max wymiar baneru - 200 x 80

T4- 300 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T5- 200 zł / max wymiar baneru - 200 x 80

T6-200 zł / max wymiar baneru - 200 x 80

T7-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T8- 200 zł / max wymiar baneru - 200 x 80

T9- 200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T10-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T11-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T12-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T13-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T14-200 zł / max wymiar baneru - 200 x 80

T15-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T16-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T17-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T18-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T19-200 zł / max wymiar baneru - 200 x 80

T20-200zł/ max wymiar baneru - 200 x 80

T21-200 zł/ max wymiar baneru - 200 x 80


B-Artykuły sponsorowane – Napisanie artykułu i umieszczenie na stronie w odpowiednim dziale- 1000 zł . Zamieszczenie gotowego i nadesłanego artykułu 700 zł. 150 zł za 1 dzień publikacji na stronie głównej w tzw. sliderze , oraz na stronie wewnętrznej bezterminowo.

C- Moduł głosowań - Zdjęcie zapisane w JPG o wymiarach ok 1000x800 pikseli Cena według indywidualnych ustaleń.

8- Płatność za reklamę wymagalna jest w ciągu trzech dni przed jej publikacją. W razie braku opłaty Wydawca ma prawo odstąpić od umowy.

9-Baner reklamowy lub artykuł sponsorowany musi być dostarczony do wydawcy mailem na adres reklama@super-polska.pl najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem emisji reklamy lub artykułu.

10-Reklamacje dotyczące publikacji reklamy muszą być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia jej emisji drogą mailową na adres reklama@super-polska.pl lub listownie na adres wydawcy FORMAT 84-240 Reda ul. Gdańska 43. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

11-Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.

12-Banery reklamowe muszą być wysyłane na adres reklama@super-polska.pl i zapisane w pliku swf, png, jpg lub gif.

13-Wydawca może sam wykonać baner na wniosek Zleceniodawcę po wpłaceniu 200 zł netto.

14-Wydawca może sam sporządzić artykuł sponsorowany na wniosek Zleceniodawcy za kwotę 1000 zł.

15- W zakresie nie objętym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego a spory sadowe będą rozpatrywane zgodnie z właściwością siedziby Wydawcy. Nie dotyczy to konsumentów.

16-Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w gazecie www.super-polska.pl i www.super-polska.com.pl . Zmiany regulaminu nie dotyczą zleceń opłaconych i będących w realizacji.stat4u