SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,REGULAMIN REKLAMY

1-Super-polska.pl jest gazetą internetową zarejestrowaną w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod nr. 1687. Wydawcą i Administratorem gazety jest FORMAT – Andrzej Ficek. Regon 192203174.

2-Gazeta internetowa dostępna jest pod adresem URL; www.super-polska.pl lub www.super-polska.com.pl

3-Zleceniodawcą jest osoba fizyczna lub prawna składająca zlecenie reklamowe.

4-Reklama na stronie www.super-polska.pl może być prezentowana w formie banerów reklamowych, artykułów sponsorowanych lub modułów z funkcją głosowań. Reklamy te są sprzedawane na określony czas.

A- Banery na okres minimum 2 tygodni i wielokrotność tego okresu czasowego.

B- Artykuły sponsorowane na okres 1 dnia i wielokrotność tego okresu czasowego.

C- Moduły głosowań według indywidualnych ustaleń i zamówień.

5- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam

6-Wydawca może odmówić umieszczenia reklamy z powodów naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, oraz gdy szata graficzna reklamy odbiegała by zbyt mocno od szaty graficznej gazety.

7- Cennik i wymiary banerów reklamowych jest następujący; /podane liczby są kwotami netto/
A-Banery ;

A 1 – 3000 zł / max wymiar baneru - 750x360 /

A 2 – 2000 zł / max wymiar baneru - 300x600

A 3 – 1400 zł / max wymiar baneru - 300x200

A 4 - 600 zł / max wymiar baneru - 750x250/


W1- -3000 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W2- -2400 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W3- 2000 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W4 -1600 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W5- -1400 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W6- -1200 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W7 -1000 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W8 -800 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W9-600 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W10 -600 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W11 -600 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W12 -600 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W13-600 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W14-600 zł / max wymiar baneru -750x200 /

W15-600 zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W16-600zł / max wymiar baneru - 750x200 /

W17-600 zł / max wymiar baneru - 750x200 /


T1– 1200 zł / max wymiar baneru - 300x200

T2 - 1000 zł / max wymiar baneru - 300x200

T3- 800 zł / max wymiar baneru - 300x200

T4- 600 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T5- 400 zł / max wymiar baneru - 300x200

T6-400 zł / max wymiar baneru - 300x200

T7-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T8- 400 zł / max wymiar baneru - 300x200

T9- 400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T10-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T11-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T12-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T13-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T14-400 zł / max wymiar baneru - 300x200

T15-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T16-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T17-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T18-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200

T19-400 zł / max wymiar baneru - 300x200

T20-400zł/ max wymiar baneru - 300x200

T21-400 zł/ max wymiar baneru - 300x200


B-Artykuły sponsorowane – Napisanie artykułu i umieszczenie na stronie w odpowiednim dziale- 2000 zł . Zamieszczenie gotowego i nadesłanego artykułu 1400 zł. 300 zł za 1 dzień publikacji na stronie głównej w tzw. sliderze , oraz na stronie wewnętrznej bezterminowo.

C- Moduł głosowań - Zdjęcie zapisane w JPG o wymiarach ok 1000x800 pikseli Cena według indywidualnych ustaleń.

8- Płatność za reklamę wymagalna jest w ciągu trzech dni przed jej publikacją. W razie braku opłaty Wydawca ma prawo odstąpić od umowy.

9-Baner reklamowy lub artykuł sponsorowany musi być dostarczony do wydawcy mailem na adres reklama@super-polska.pl najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem emisji reklamy lub artykułu.

10-Reklamacje dotyczące publikacji reklamy muszą być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia jej emisji drogą mailową na adres reklama@super-polska.pl lub listownie na adres wydawcy FORMAT 84-240 Reda ul. Gdańska 43. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

11-Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.

12-Banery reklamowe muszą być wysyłane na adres reklama@super-polska.pl i zapisane w pliku swf, png, jpg lub gif.

13-Wydawca może sam wykonać baner na wniosek Zleceniodawcę po wpłaceniu 400 zł netto.

14-Wydawca może sam sporządzić artykuł sponsorowany na wniosek Zleceniodawcy za kwotę 2000 zł.

15- W zakresie nie objętym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego a spory sadowe będą rozpatrywane zgodnie z właściwością siedziby Wydawcy. Nie dotyczy to konsumentów.

16-Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w gazecie www.super-polska.pl i www.super-polska.com.pl . Zmiany regulaminu nie dotyczą zleceń opłaconych i będących w realizacji.
stat4u