SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Znajdź swoje miasto lub gminę:

Powiat: Gmina:

Wojewodztwo lubelskie

KUL wkroczył w setny rok istnienia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wkroczył w setny rok swego istnienia. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbyła się w niedzielę 15 października 2017 r. Wzięło w niej udział wielu biskupów, którzy uczestniczyli w zakończonym dzień wcześniej na KUL 377. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Wykład inauguracyjny "Polski uniwersytet wobec nowych wyzwań" wygłosił Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

Zakończyło się postępowanie prowadzone przez Placówkę SG w Hrebennem i Prokuraturę Okręgową w Zamościu, dotyczące przemytu papierosów i alkoholu z Ukrainy do Polski. Akt oskarżenia w tej sprawie został przesłany 5 października do Sądu Okręgowego w Zamościu. Objął łącznie 31 osób narodowości ukraińskiej i polskiej.

Marian Pilarski „Jar” i Stanisław Bizior „Eam” spoczną w Radecznicy

Pogrzeb będzie miał miejsce 14 października w Radecznicy. W wyniku rozmów z ojcami Bernardynami, z ojcem gwardianem, za pośrednictwem ojca prowincjała, ustalono, że najbardziej godnym miejscem spoczynku tych dwóch żołnierzy niezłomnych będzie krypta pod Bazyliką w Radecznicy – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej nt. pogrzebu Marina Pilarskiego ps. „Jar” i Stanisława Biziora ps. „Eam”.

Rektor KUL na inauguracji roku akademickiego XISU w Chinach

Kolejny chiński uniwersytet otworzył polonistykę. W Xi’an International Studies University (XISU) studia polonistyczne rozpoczęło właśnie 20 osób. Powstanie tego kierunku było możliwe dzięki rozpoczętej wiosną tego roku współpracy między KUL i XISU.

Dni Lasu czyli regionalne obchody Dnia Leśnika

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny, marszałek senior Sejmu RP Kornel Morawiecki, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, parlamentarzyści, samorządowcy, ale przede wszystkim, leśnicy z terenu województwa lubelskiego oraz goście z innych dyrekcji Lasów Państwowych wzięli udział w Regionalnych Obchodach Dnia Leśnika, które odbyły się w Jakubowicach Końskich. Organizatorem uroczystości była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Polonia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka z Polonią, która przyjechała do Lublina. Przyjazd ok. 200 osób z 9 krajów na dwutygodniowy pobyt w Lublinie związany jest z przygotowanymi specjalnie dla młodzieży projektami - Akademia Liderów,

102. rocznica Bitwy pod Jastkowem. Odsłonięto tablicę Piłsudskiego

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystościach 102. rocznicy Bitwy pod Jastkowem. 31 lipca 1915 roku rozpoczął się szturm I Brygady Legionów Polskich brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz 4. pułku piechoty III Brygady Legionów Polskich pod dowództwem ppłk. Bolesława Roi, na ufortyfikowane pozycje rosyjskie pod Jastkowem. Przez trzy dni legioniści próbowali bezskutecznie zdobyć umocnienia rosyjskie, jednak udało się to dopiero 3 sierpnia, na skutek przełamania frontu pod Dęblinem

KUL ma nowych doktorów - 137 doktorów i 32 doktorów habilitowanych

Aż 137 osób uzyskało stopień doktora i 32 osoby stopień doktora habilitowanego w roku akademickim 2016/2017 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

KRADLI POJAZDY W EUROPIE – GRUPA ROZBITA PRZEZ LUBELSKI CBŚP

Co najmniej kilkadziesiąt kradzieży pojazdów w Polsce ma na swoim koncie grupa przestępcza rozbita przez policjantów lubelskiego CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn trudniących się tym procederem, jak też odzyskali 4 skradzione pojazdy.

37. rocznica Lubelskiego Lipca. Uroczystości w Świdniku

Wojewoda lubelski wziął udział w obchodach 37. rocznicy Lubelskiego Lipca. – Bez odwagi nic by się nie udało – podkreślił Przemysław Czarnek, wspominając wydarzenia z 1980 roku.

KUL rozwija współpracę z Chinami

Uniwersytet Studiów Międzynarodowych w Xian to kolejny uniwersytet w Chinach, z którym będzie współpracował KUL. List intencyjny w tej sprawie podpisał 4 czerwca 2017 r. podczas wizyty w Chinach Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński

Prof. Georges Jacques wyróżniony Znakiem wdzięcznej pamięci uniwersytetu

Prof. Georges Jacques, belgijski filolog romański, literaturoznawca, specjalista historii literatury francuskiej XIX i XX w., emerytowany profesor Université Catholique de Louvain-la-Neuve otrzymal dziś (18 maja) z rąk Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego wyróżnienie Gratae Memoriae Signum Universitatis („Znak wdzięcznej pamięci uniwersytetu”). Jest to wyróżnienie ustanowione przez Senat KUL dla przyjaciół i osób szczególnie związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

ZLIKWIDOWANA ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PRODUKUJĄCA PAPIEROSY

Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wytwarzaniem wyrobów akcyzowych i wprowadzaniem ich na rynek, a także wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków. Straty na szkodę Skarbu Państwa wskutek tej przestępczej działalności z tytułu należnych podatków szacowane są na około 650 tys. zł.

Lasy Państwowe dostały grunty Skarbu Państwa

11 kwietnia br. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk poinformował ministra środowiska Jana Szyszko o zakończeniu procesu przekazywania gruntów leśnych Skarbu Państwa na terenie woj. lubelskiego we władanie Lasom Państwowym. Dzięki intensywnym działaniom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego woj. lubelskie jako pierwsze w kraju zakończyło proces przekazywania we władanie Lasom Państwowym gruntów leśnych Skarbu Państwa. Przekazano łącznie władanie do 22 824 działek, o łącznej powierzchni ponad 14,2 tys. ha.

Zamość stawia na rozwój

W urzędzie miasta Zamość odbyło się spotkanie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka i dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pawła Gilowskiego z prezydentem miasta Zamość Andrzejem Wnukiem. Podczas wizyty poruszono kwestie dotyczące m.in. infrastruktury drogowej i reformy oświaty. Prezydent przedstawił prognozy, według których od przyszłego roku szkolnego przewidywany jest wzrost liczby dzieci w szkołach podstawowych w Zamościu, co cieszy władze miasta.

Rok Henryka Sienkiewicza w Łukowie

Rok 2016 ustanowiony był przez Senat RP Rokiem Henryka Sienkiewicza, między innymi ze względu na przypadającą 170. rocznicę urodzin pisarza i 100. rocznicę jego śmierci. Z tej okazji w Łukowie odbyło się uroczyste Podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza, w którym udział wziął wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Obchody połączone były z 50. jubileuszem działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Bardzo dobre wyniki absolwentów KUL na egzaminach wstępnych na aplikacje korporacyjne i aplikację ogólną w 2016 r.

Absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, jak co roku, wykazali ponadprzeciętne zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Z grona 290 absolwentów, którzy ukończyli w 2016 r. studia na kierunku prawo, aż 57,2 % osób przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą), a 21,4 % - do egzaminu na aplikację ogólną. Oznacza to, że w zestawieniu uwzględniającym 38 jednostek naukowych kształcących na kierunku Prawo pod względem zainteresowania aplikacjami prawniczymi zajęli oni odpowiednio: 4 miejsce (aplikacje korporacyjne) i 1 miejsce (aplikacja ogólna).

Nowe posterunki Policji w województwie lubelskim

Mam osobistą satysfakcję, że mogę na Lubelszczyźnie otwierać posterunki Policji. Koalicja PO-PSL je zamykała, rząd PiS dba o bezpieczeństwo obywateli – powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, podczas uroczystości otwarcia posterunku w Fajsławicach w woj. lubelskim – Przełamujemy bariery w dostępie mieszkańców do Policji – dodał szef MSWiA.

Nowi doktorzy i profesorowie KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wzbogacił się o grono nowych doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Na KUL uroczystość nominacji profesorskich i promocji doktorskich odbywa się trzy razy do roku – w październiku, lutym i czerwcu. W edycji zimowej ślubowanie doktorskie złożyło 39 osób – najwięcej z wydziału prawa

MSWiA dba o bezpieczeństwo w woj. lubelskim i pomaga poszkodowanym samorządom

Minister Mariusz Błaszczak odwiedził w piątek woj. lubelskie, aby wręczyć samorządowcom promesy wsparcia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na prośbę straży pożarnej podczas spotkania dokonano też symbolicznego przekazania pojazdów i sprzętu, których zakup był dofinansowany z budżetu państwa w 2016 r.

15-letni Kornel kolejnym „Młodym Bohaterem”

Minister Mariusz Błaszczak nagrodził 15-latka z województwa lubelskiego, który wykazał się wyjątkowym rozsądkiem i opanowaniem, ratując życie mężczyźnie. 2 października, 15-letni Kornel jadąc rowerem zauważył na poboczu drogi leżącego mężczyznę. Podszedł do niego, aby sprawdzić czynności życiowe. Mężczyzna nie reagował, ale oddychał i miał puls. Kornel wezwał służby ratunkowe, po czym ułożył poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i oczekiwał na przyjazd karetki.

Szkoła w Krężnicy Jarej uhonorowana medalem "Pro Patria"

Pamięć i szacunek dla przodków to fundament wspólnoty narodowej, to nasza powinność i dar – podkreślał wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek podczas uroczystości nadania Medalu „Pro Patria” Szkole Podstawowej im. Żołnierzy – Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej. Medal nadawany jest osobom lub organizacjom za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawany jest tym, którzy z determinacją i zaangażowaniem przypominają ważne wydarzenia tworzące naszą historię, a także uczą szacunku do osób, które obroniły honor i najwyższe wartości oraz dały przykład wierności Bogu i Ojczyźnie.

10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej „Misericordia” w Lublinie

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w jubileuszu 10-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lublinie. Organizatorem uroczystości był Zarząd Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie przy którym funkcjonuje WTZ.

Pierwsze wydanie "Dziennika czynności" gen. Sikorskiego

Historycy KUL, lubelskiego oddziału IPN oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie wydali 1. tom „Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego”. Publikacja jest krytyczną edycją naukową bardzo ważnego źródła do badania dziejów II wojny światowej z polskiej perspektywy - diariusza czynności gen. Władysława Sikorskiego za lata 1939-1943

Koniec z nietrafionymi inwestycjami w służbie zdrowia

Rząd premier Beaty Szydło wprowadził nowy program, Instrument Oceny Wniosków Inwestycji w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). – Koniec z nietrafionymi inwestycjami w służbie zdrowia – ogłosili wspólnie wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek na konferencji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Opłatek Rodziny Radia Maryja

W Biłgoraju odbyło się diecezjalne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja, które zgromadziło członków i sympatyków toruńskiej rozgłośni z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz kapłanów. Uczestniczyli w nim m. in. Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski i Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego a gościem specjalnym był ojciec Benedykt Cisoń, redemptorysta z Radia Maryja.

Prezydent Lublina straci stołek?

Oświadczenie ws. pisma wojewody lubelskiego do Rady Miasta Lublin. Prezentujemy treść oświadczenia w sprawie skierowania przez wojewodę lubelskiego wezwania Rady Miasta Lublin do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Interwencja wiceministra Patryka Jakiego – samotna matka nie zostanie bez pieniędzy na święta

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki podjął skuteczne działania w związku z bulwersującym artykułem prasowym „Komornik zabrał nam 500+ na święta”, opublikowanym w dzisiejszym (21 grudnia) wydaniu „Super Expressu”.

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Lublinie

Udział w konferencji rad rodziców, wręczenie stypendium zdolnemu uczniowi oraz spotkanie z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami i samorządowcami – to główne punkty środowej wizyty szefowej MEN w Lublinie.

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Lublinie

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, tego dnia cały naród przypomina sobie w czasie uroczystych obchodów, że w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. W dniu 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna złożyła na ręce Józefa Piłsudskiego pełnię władzy wojskowej. W tym dniu udało się także wynegocjować z Niemcami wycofanie wojsk niemieckich z Królestwa Polskiego oraz rozbroić niemiecki garnizon w Warszawie. 11 listopada został Świętem Niepodległości dopiero 23 kwietnia 1937 roku, choć już od 1926 roku był dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. Ostatecznie Świętem Niepodległości dzień 11 listopada został w 1989 roku i od tego czasu obchodzony jest każdego roku.

Wojewoda kwestował na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w społecznej kweście na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków z lubelskiego cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie.

WYSTAWA PLENEROWA W NAŁĘCZOWIE, POŚWIĘCONA EWIE SZELBURG-ZAREMBINIE

W tym roku przypada 30. rocznica śmierci Ewy Szelburg-Zarembiny. Pisarka urodziła się w Bronowicach (gm. Góra Puławska) 10 kwietnia 1899 roku. Zmarła w Warszawie 28 września 1986 roku, a 3 października spoczęła na nałęczowskim cmentarzu. Pozostała tu w Nałęczowie - jak pragnęła - na zawsze

Inauguracja roku akademickiego w UMCS

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, następnie przemówienie wygłosił rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, w którym podkreślił, że UMCS chce się rozwijać jako uniwersytet kompletny, łączący dydaktykę, badania naukowe, działalność kulturalną i sportową

PRAWIE 16 KG MARIHUANY NIE TRAFI NA RYNEK

Zamojscy kryminalni zabezpieczyli blisko 16 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 610 tys. złotych. Największą ilość narkotyków ukrywał na działce 22-letni mieszkaniec gminy Sitno. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Wręczenie obywatelstw w Lublinie

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczyli akty nadania obywatelstwa polskiego. Obywatelstwo nadał prezydent RP. Uroczystość odbyła się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Ćwiczenia zgrywające w miejscowości Długowola.

16 października 2016 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przeprowadziła na terenie kompleksu leśnego w okolicy miejscowości Długowola gm. Stężyca powiatowe ćwiczenia zgrywające z udziałem sił Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz wybranych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ryckiego.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu, zorganizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Uroczyste obchody dnia nauczyciela rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego oraz powitania zgromadzonych przez lubelskiego kuratora oświaty Teresę Misiuk. Głos zabrali także zaproszeni goście, w tym wojewoda Przemysław Czarnek, który wraz z panią kurator wręczył odznaczenia państwowe oraz odznaczenia resortowe zasłużonym nauczycielom.

Wojewoda odznaczył nauczycieli w dniu ich święta

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka i wicewojewody Roberta Gmitruczuka.

Prace nad Konstytucją dla Biznesu w toku

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek i dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Paweł Gilowski wzięli udział w spotkaniu roboczym poświęconym pracy nad Konstytucją dla Biznesu, która ma na celu zapewnienie szeregu ułatwień prawnych dla przedsiębiorców.Projekt ten ściśle związany ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest jednym ze sztandarowych programów Ministerstwa Rozwoju. Koordynacją merytoryczną działań zajmuje się podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj.

Konwent Wojewodów Polski Środkowo-Wschodniej

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk wzięli udział w konwencie wojewodów Polski Południowo-Wschodniej, który odbył się w Sandomierzu.

KUL - dr Anna Kosińska laureatką stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Dr Anna Kosińska, adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL znalazła się w gronie laureatów stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Obywatel USA zatrzymany za próbę przemytu

21 września, na przejściu granicznym w Hrebennem, funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili próbę przemytu 2709 paczek papierosów, wartych ponad 35 tys. złotych. Kontrabandę, ukrytą pod podłogą samochodu, próbował wwieźć do Polski obywatel USA.

O Strategii na rzecz Odpowiedzielnego Rozwoju w Janowie Lubelskim i Kraśniku

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek oraz dr Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju spotkali się dziś z mieszkańcami Janowa Lubelskiego i Kraśnika. Wszystko w ramach konferencji dotyczącej konsultacji społecznych projektu „Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Uroczystość nadania obywatelstwa polskiego

W dniu 16 września 2016 r. odbyło się wręczenie aktów nadania obywatelstwa polskiego. Obywatelstwa nadał Prezydent RP, a wręczył je wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wraz z wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem. Uroczystość odbyła się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Ochrona danych osobowych – spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek otworzył konferencję dotyczącą ochrony danych osobowych w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wydarzenie odbyło się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Policjanci z Suśca rozpoczęli pracę w nowym posterunku

Minister Mariusz Błaszczak w ramach wizyty w województwie lubelskim wziął udział w oficjalnym otwarciu kolejnego posterunku Policji. Tym razem do użytku została oddana jednostka w Suścu, leżącym nieopodal Tomaszowa Lubelskiego.

Wsparcie dla budowy obwodnicy Tomaszowa

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego należy do najdłużej oczekiwanych inwestycji drogowych na terenie województwa lubelskiego. Przebiegająca przez miasto droga S17 stanowi utrudnienie dla podróżnych oraz stałe zagrożenie dla mieszkańców miasta. Mieszkańcy Tomaszowa podnosili od wielu lat problem, który uległ znacznemu pogorszeniu od momentu otwarcia przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 w Woli Okrzejskiej

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 w Woli Okrzejskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Kazimierza Gurdy, który w swojej homilii nawiązał do nieprzypadkowego wyboru Woli Okrzejskiej na dzisiejsze obchody. Trwa bowiem rok sienkiewiczowski, a Henryk Sienkiewicz, wybitny pisarz i noblista, urodził się i spędził dzieciństwo właśnie w tej miejscowości.

Mieszkańcy Dębowej Kłody świętowali koniec żniw i wakacji

Tradycyjne dożynki to czas na podsumowanie całorocznej ciężkiej pracy rolników, ale też okazja do radosnego świętowania zakończenia żniw i wspólnego biesiadowania. W tegorocznych dożynkach gminnych w Dębowej Kłodzie udział wziął wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Kolejne odkrycia archeologów na Placu Litewskim

Na ślady budynku z późnego Średniowiecza natrafili archeolodzy podczas prac na pl. Litewskim. Przeznaczenie budynku, najprawdopodobniej domu, nie zostało jeszcze potwierdzone. Próbki odkryć trafią teraz do szczegółowych badań. To najstarszy odkryty dotychczas obiekt na pl. Litewskim. Odkryty przez archeologów budynek stał w miejscu późniejszego drewnianego traktu w kierunku Warszawy

Wizyta ministra Andrzeja Piotrowskiego na terenie województwa lubelskiego

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski, który specjalizuje się w temacie odnawialnych źródeł energii, w ramach wizyty na terenie województwa lubelskiego odwiedził Lubelski Urząd Wojewódzki.

Święto Lotnictwa w Garnizonie Dęblin

Garnizonowe obchody Święta Lotnictwa Polskiego w Dęblinie odbyły się na placu przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”. W uroczystościach upamiętniających sukcesy i tradycje polskiego lotnictwa wziął udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Otwarcie Konsulatu Mołdawii w Lublinie

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy i otwarciu Konsulatu Honorowego Republiki Mołdawii w Lublinie. W spotkaniu uczestniczył ambasador Mołdawii w Rzeczypospolitej Polskiej Iurie Bodrug oraz powołany konsul Mołdawii w Lublinie Andrzej Kita.

Rolnicy świętowali dożynki w Komarówce Podlaskiej

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wziął udział w gminnych uroczystościach dożynkowych w Komarówce Podlaskiej. Rozpoczęła je msza św. dziękczynna za ukończone żniwa w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczestniczyli w niej rolnicy wraz ze swoimi rodzinami oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Dożynki były też okazją do zaprezentowania rolniczego sprzętu, występów artystycznych i wspólnej zabawy.

Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach programu Go Iran

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek podpisał porozumienie o współpracy z przedstawicielami Pluco Group, w ramach programu GO IRAN i programu Inwestycji Imigracyjnej. Głównym przedmiotem porozumienia jest oficjalne podjęcie współpracy w celu wdrożenia programu, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego.

Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich w Lublinie

W Lublinie odbył się Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich. Na Starym Mieście można było usłyszeć 28 hejnały z różnych miast Polski. W spotkaniu z hejnalistami, zorganizowanym w byłym Trybunale Koronnym, uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Most połączył Polskę i Ukrainę

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wziął udział w uroczystym otwarciu mostu pontonowego na rzece Bug i odprawy granicznej w Zbereżu (pow. włodawski) w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa.

Wicewojewoda rozmawia o przeciwdziałaniu ASF

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się z prof. dr hab. Zygmuntem Pejsakiem – lekarzem weterynarii, specjalistą chorób świń, kierownikiem Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji odnośnie zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru świń w województwie lubelskim. W spotkaniu uczestniczył również lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski.

Obchody 101. rocznicy Bitwy pod Jastkowem

W uroczystościach upamiętniających bitwę stoczoną pod Jastkowem w 1915 roku przez polskich legionistów uczestniczyli: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, p.o. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, kombatanci, młodzież oraz członkowie Związku Piłsudczyków.

Przywrócenie małego ruchu granicznego z Ukrainą

Od 3 sierpnia br. Polska przywróciła mały ruch graniczny z Ukrainą. Zawieszenie przepisów międzyrządowych umów, w części dotyczącej wjazdu i pobytu na terytorium RP mieszkańców stref przygranicznej Ukrainy wprowadzone zostało 4 lipca 2016 r. w związku ze szczytem NATO i ŚDM.

Dobre bo polskie. Po nasze produkty coraz chętniej sięgają za granicą

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się z Andrzejem Rylem - prezesem zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce oraz dyrektorem oddziału regionalnego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie - Arkadiuszem Szymoniukiem. Tematem rozmowy była aktualna sytuacja na rynku rolnym w zakresie funkcjonowania grup producenckich, eksportu naszych produktów za granicę i dotacji dla rolników.

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

– Przywódcy, którzy wydali rozkaz rozpoczęcia powstania zakładali, że potrwa ono tydzień. Liczyli na pomoc tych, którzy stali po prawej stronie Wisły. Jak pokazała historia, powstanie trwało 63 dni – długich, tragicznych i jakże ofiarnych.

URSUS pokonuje bariery w eksporcie i rozwija się

„Pięć filarów rozwoju gospodarczego Polski z planu Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Morawieckiego jest realizowanych w praktyce” – powiedział wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek podczas wizyty w siedzibie firmy URSUS SA w Lublinie – największego polskiego producenta ciągników i maszyn rolniczych.

Pomnik Nieznanego Żołnierza będzie przeniesiony

Obradujący dziś Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pozytywnie zaopiniował wniosek Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie o przeniesienie pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego na cmentarz komunalny przy ul. Białej.

„Jerycho 2016” - pięć tysięcy pielgrzymów w Kodniu

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wziął udział w diecezjalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży Diecezji Siedleckiej w Kodniu. Uroczystości obejmowały wprowadzenie obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w asyście Podlaskiej Chorągwi Husarskiej, uroczystą Mszę świętą sprawowaną po łacinie w międzynarodowej wspólnocie Kościoła oraz spektakl „Szkło”.

XX Międzynarodowy Festiwal i Kurs Pianistyczny w Nałęczowie

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w finałowym koncercie uczestników XX Międzynarodowego Festiwalu i Kursu Pianistycznego, podczas którego wręczył odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" Kazimierzowi Brzozowskiemu – twórcy i dyrektorowi artystycznemu festiwalu w Nałęczowie. Za swój profesjonalizm i konsekwencję w promowaniu Lubelszczyzny prof. Brzozowski otrzymał również pamiątkowy Medal Samorządu Województwa.

Arena Młodych. Katolicy z całego świata świętowali w Lublinie

Kilkanaście tysięcy osób z wielu krajów świata wzięło udział w Eucharystii na Arenie Lublin. Na lubelskim stadionie dominowała świąteczna atmosfera, radość i wyrażająca się na wiele sposobów wiara.

72. rocznica walk partyzanckich w Lasach Parczewskich

Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 72. rocznicy walk partyzanckich z niemieckim najeźdźcą w Lasach Parczewskich i mordu dokonanego przez hitlerowców na mieszkańcach wsi Makoszka i Plebania Wola w powiecie parczewskim.

Wojewoda oddał hołd pomordowanym więźniom Zamku i obozu na Majdanku

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął dziś udział w obchodach 72. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie oraz likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przybył do gminy Dzwola na zaproszenie wójta Stanisława Rożka, w celu zapoznania się z problematyką lokalnej społeczności

Po krótkiej wizycie w Urzędzie Gminy Dzwola, gdzie dyskutowano nad wyzwaniami i dokonaniami ostatnich lat na obszarze gminy, wojewoda wraz z władzami lokalnymi udał się do Branwi Szlacheckiej, aby zobaczyć drogę wymagającą utwardzenia i znajdującą się na obszarze wąwozu lessowego. Następnie Przemysław Czarnek zobaczył zabytkowy Kościół pw. św. Anny w Branwi, który wymaga prac rekonstrukcyjnych.

Święto Policji w Białej Podlaskiej

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest jednym z podstawowych dóbr, jakie musi zapewnić państwo obywatelowi, aby mógł w nim prawidłowo funkcjonować. Formacją, która czuwa nad nim jest policja. Za ofiarną służbę dla społeczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom policji podczas obchodów Święta Policji w Białej Podlaskiej dziękował wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Lubelscy naukowcy pytają marszałka o COZL. Kiedy koniec rozbudowy?

18 lipca 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Społecznej Rady do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Wojewodzie Lubelskim z udziałem wojewody lubelskiego, profesora Przemysława Czarnka.

36. rocznica Lubelskiego Lipca

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uczestniczył w obchodach 36. rocznicy Lubelskiego Lipca na terenie byłej Lokomotywowni dworca PKP w Lublinie

„Tu zaczęła się wolność”. 36 rocznica strajków w Świdniku

Uczestnicy strajków z lipca 1980 roku w Świdniku wraz ze związkowcami z NSZZ „Solidarność”, władzami państwowymi i samorządowymi uczcili 36. rocznicę strajków w świdnickiej WSK PZL Świdnik. Uroczystości rozpoczęły się w piątek, 8 lipca br., złożeniem kwiatów pod pomnikiem na terenie świdnickiego zakładu

KUL - nowa seria pism Benedykta XVI w prezencie na jubileusz jego kapłaństwa

Dwoje naukowców z KUL – Marzena Górecka i ks. Krzysztof Góźdź znalazło się w gronie współautorów oryginalnego prezentu dla papieża–seniora Benedykta XVI. Z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich Josepha Ratzingera zespoły redakcyjne pochodzące z sześciu państw wydały książkę pt. Kapłaństwo, rozpoczynającą nową serię: Joseph Ratzinger Teksty Wybrane

KUL – studenci-więźniowie zakończyli studia

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończyła właśnie studia wyjątkowa grupa studentów. Grupę tworzyli studenci-więźniowie, którym dano szansę na szczególny rodzaj resocjalizacji – poprzez studia na kierunku praca socjalna o specjalności streetworking. Eksperymentalny projekt dydaktyczny dobiegł końca, natomiast trwają jeszcze badania naukowe sprawdzające skuteczność tej idei. Wyniki poznamy w ciągu kilku miesięcy.

KUL włącza się do akcji "Beata i inni potrzebują Twojej pomocy"

Katolicki Uniwersytet Lubelski włącza się do akcji poszukiwania bliźniaka genetycznego dla Pani Beaty Nowak – nauczycielki języka polskiego z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, absolwentki KUL

Katowickie stowarzyszenie uczy dobrych praktyk w całej Polsce

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic wspierało uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór. Grupa mieszkańców Lubartowa, która walczyła m.in. o poprawę przejrzystości życia publicznego i lepszy kontakt władzy z mieszkańcami, została nagrodzona za swoje działania.

KUL - ćwiczenia antyterrorystyczne

Na I piętrze Collegium Jana Pawła II KUL padły strzały. Zamachowiec wziął zakładników i zabarykadował się w jednej z sal dydaktycznych. Dodatkowo groził, że na uczelni podłożone zostały ładunki wybuchowe. To scenariusz ćwiczeń sprawdzających procedury bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia ataku terrorystycznego, które przeprowadzone zostały w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Akcja otrzymała kryptonim „Uczelnia” i została przeprowadzona przez wewnętrzne służby porządkowe KUL, siły Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

Straż Graniczna przechwyciła papierosy przemycone przy użyciu motolotni

W nocy z 21 na 22 maja funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przechwycili przemyt papierosów o wartości ok. 86 tysięcy złotych. Nielegalny towar został „przerzucony” zza wschodniej granicy przy użyciu motolotni

Wernisaż wystawy prac Wojciecha Flecka - "Niespełnione marzenie Tadeusza Litawińskiego"

Na wystawie twórczości Wojciecha Ottona Flecka (1903-1972) pokazanych zostanie 51 prac artysty ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dzieła Flecka trafiły do KUL w 1987 r. z Zakopanego, jako dar Olgi Litawińskiej, która przekazała zbiór zgromadzony przez jej męża Tadeusza Litawińskiego, kolekcjonera, miłośnika i mecenasa twórczości artysty

KUL - wybory władz Uczelni na kadencję 2016-2020

Senat KUL wybrał ks. prof. Antoniego Dębińskiego na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w kadencji 2016-2020. Ks. prof. Dębiński będzie pełnił funkcję rektora po raz drugi (druga kadencja). Rektor wybór Senatu przyjął. Zgodnie z przepisami Statutu KUL rektor przedstawia kandydatów na prorektorów, których także wybiera Senat.

Dwie wystawy ze zbiorów sztuki KUL w Kazimierzu Dolnym

W długi weekend zapraszamy do Kazimierza Dolnego, gdzie można zobaczyć dwie wystawy ze zbiorów KUL - w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego przy kazimierskim Rynku 19 trwa wystawa kolekcji Olgi i Tadeusza Litawińskich, uzupełnieniem której jest wystawa obrazów Wojciecha Flecka, którą od najbliższego weekendu można będzie oglądać w pobliskiej Kamienicy Celejowskiej (ul. Senatorska 11/13). Galerie czynne są codziennie w godz. 10:00-17:00.

4. PKO Półmaraton Solidarności. Świdnik – Lublin 4 czerwca

Półmaraton upamiętnia wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 roku, robotniczego bezkrwawego zrywu, który zapoczątkował polską drogę do wolności

Timişoara nowym miastem partnerskim Lublina

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk podpisali 20 kwietnia umowę partnerską pomiędzy Lublinem, a rumuńskim miastem Timişoara. Jest to 25 miasto partnerskie Lublina. Podczas wizyty w Rumunii, lubelska delegacja spotkała się także z przedstawicielami lokalnych instytucji kultury oraz dyrektorem Izby Handlu, Przemysłu i Rolnictwa z Timişoary i okręgu Temesz

POLICJANCI I PROKURATORZY ROZBILI MIĘDZYNARODOWĄ, ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie wspólnie z Prokuraturą Krajową rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą, trudniącą się transferem gotówki pochodzącej z internetowych włamań na konta bankowe. Suma strat oszacowana została na kwotę ponad 94 mln zł, zaś suma odzyskanego jak do tej pory mienia sięga ponad 57 mln zł. Dotychczas 148 podejrzanych, obywateli Polski i Łotwy, usłyszało zarzuty obejmujące łącznie przeszło 850 czynów. W Danii i Polsce zatrzymano trzech polskich przywódców tej grupy, dwóch poszukiwano europejskim nakazem aresztowania. Wszyscy posługiwali się fałszywymi dokumentami.

LITPOLUKRBRIG na ćwiczeniu Anakonda–16

W trakcie wielonarodowego ćwiczenia Anakonda–16, które zostanie przeprowadzone w czerwcu tego roku Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada rozwinie na terenie poligonu Nowa Dęba Stanowisko Dowodzenia i przejmie dowodzenie na jednostkami afiliowanymi.
stat4u