SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Znajdź swoje miasto lub gminę:

Powiat: Gmina:

Wojewodztwo lubelskie

(Na)Kręć Polskę na Lubelski Lipiec

Jak co roku NSZZ ,,Solidarność” Region Środkowowschodni podejmuje działania w celu upamiętnienia strajków ,,Lubelskiego Lipca 1980”. W tym roku, w ramach 34. rocznicy tych wydarzeń, lubelska ,,Solidarność” razem z Fabryką Gier Historycznych, Fundacją "Ruchu Solidarności Rodzin", Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, współorganizuje wydarzenie pt. ,,(Na)Kręć Polskę na Lubelski Lipiec”.

Lublin wygrał w sądzie

Wczoraj (23 lipca) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie ze skargi Rady Miasta Lublin na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, na mocy którego została stwierdzona nieważność części uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie emisji obligacji przychodowych na Basen Olimpijski w Lublinie .

V Edycja Carnavalu Sztuk - Mistrzów w Lublinie

200 godzin występów artystów z kilkunastu państw świata, ponad 80 spektakli ulicznych i 3 dni warsztatów kuglarskich złoży się na piątą, jubileuszową edycję Carnavalu Sztuk-Mistrzów. Jak co roku lubelski festiwal nowego cyrku zobaczy ponad 100 tys. widzów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

I półrocze 2014 r. rekordowe dla Podstrefy Lublin

Swoją działalność rozpoczęło 6 nowych firm z czego 5 uzyskało zezwolenie. To, jak dotychczas, najlepszy wynik Podstrefy Lublin będącej częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Obecnie na jej terenie zezwolenie na prowadzenie działalności uzyskało 27 inwestorów, którzy zadeklarowali inwestycje w wysokości 812 mln zł oraz utworzenie 1115 nowych miejsc pracy. Blisko 70% terenów Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec zostało już zagospodarowanych.

FC „Pszczółka” inwestuje w Podstrefie Lublin

Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z Lublina zdecydowała się zainwestować na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO- PARK Mielec Podstrefa Lublin. Spółka uzyskała właśnie zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Planuje inwestycje na poziomie co najmniej 80 milionów złotych.

Rusza Budżet Obywatelski w Lublinie

30 maja rozpoczynamy proces przyjmowania wniosków w ramach Budżetu obywatelskiego Lublina. Mieszkańcy mogą zdecydować o przeznaczeniu 10 mln zł. Na Państwa wnioski czekamy do końca czerwca.

Lublin będzie coraz piękniejszy !

Trwają prace nad zmianą zagospodarowania przestrzeni miejskiej w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, Lubartowska i Ruska. Wydział Planowania pracuje nad szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, projekt jest w trakcie uzgodnień, na przełomie lipca i sierpnia zostanie oddany do wglądu publicznego.

Lublin buduje drogi !

Rozpoczynamy zasadniczy etap prac zadania polegającego na budowie ul. Poligonowej do węzła Jakubowice. Jest to trzeci realizowany przez Miasto dojazd do obwodnicy. Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty inwestycję rozpoczęli Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Zadanie jest realizowane wspólnie przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich. Odcinek miejski długości 2,6 km prowadzi od skrzyżowania z ulicami Generała Ducha i Willową do granic miasta. Odcinek wojewódzki obejmuje 1,2 km od granic miasta do węzła Jakubowice

Lublin nawiązał współpracę z Katowicami

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezydent Katowic Piotr Uszok podpisali 8 maja 2014 r. list intencyjny w sprawie współpracy kulturalnej między miastami. Podpisanie listu miało miejsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w Katowicach.

Prezydent Miasta Lublin zaprasza na koncert „Perła Scena Miasta”.

7 maja wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Afromental, Kaliber 44, Czesław Śpiewa, Dawid Podsiadło, Junior Stress & Sun El Band, KAMP! , TheAnd i Chonabibe. W specjalnym, wspólnym projekcie zobaczymy także pochodzących z Lublina artystów: Skubasa, Krzysztofa Zalewskiego oraz FOXa.

Nowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie

Prezydent Krzysztof Żuk zaprezentował 24 marca 2014 r. nową siedzibę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Lublin wymagała urządzenia i odpowiedniego wyposażenia sal operacyjnych. Dopiero w 2011 r. udało się pozyskać obiekt po Komisariacie Policji IV przy ul. Lipowej 27 w Lublinie. Gmina Lublin przystąpiła do remontu oraz adaptacji ww. budynku na potrzeby siedziby WBMiZK. W efekcie w 2012 r. Wydział przeprowadził się do nowej siedziby, która spełnia wszelkie wymogi i standardy na poziomie krajowym.

Kolejny inwestor otwiera biuro w Lublinie

Convergys Corporation, globalny lider w zarządzaniu relacjami z klientem, ogłosił dziś plany otwarcia nowego oddziału firmy w Lublinie. Będzie on zlokalizowany w Nord Office Park, w którym trwają prace wykończeniowe. Convergys rozpoczął już rekrutację pierwszych pracowników, którzy będą wsparciem dla otwarcia oddziału w maju 2014. Do końca roku firma planuje zatrudnić w Lublinie 250 osób.

Okrucieństwa wojny - przestroga z Lublina

W czasie wojny rodziny żydowskie oddawały swoje dzieci do sierocińca, wierząc że tam będą bezpieczne.

500 pracowników w „S”. Jak to się robi w Lublinie

Ponad pół tysiąca nowych członków w ciągu pięciu miesięcy – to osiągnięcie Regionu Środkowowschodniego. Dział Rozwoju powstał tam jedenaście lat temu jako jeden z pierwszych w kraju i od tamtego czasu Zarząd Regionu konsekwentnie stawia na organizowanie pracowników.

Mediolan na weekend z Lublina

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk i prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Wójtowicz oficjalnie otworzyli stanowiska odprawy pasażerów. Pierwszy lot z Lublina do Mediolanu wystartował w piątek punktualnie o 15.00.

Kolejny budynek w Lublinie bez barier architektonicznych

W Centrum Usług Socjalnych funkcjonującym w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania w użytkowanie windy oraz nowego pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowego.

Urząd Miast Lublin i Katolicki Uniwersytet Lubelski porozumiały się w kwestii promocji i transferu wiedzy

Urząd Miasta i KUL poszerzają zakres działań na rzecz rozwoju akademickości miasta. Prezydent Krzysztof Żuk oraz Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński podpisali porozumienie w tej sprawie. Chcą wspólnie inicjować i promować współpracę opartą na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Porozumienie pomoże również w wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego KUL przy realizacji zapisów Strategii Lublin 2020.

Kolejny inwestor w Podstrefie Lublin

Kolejny, dwudziesty czwarty inwestor, uzyskał zezwolenie Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Lublin, będącej częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Firma J.G. Service wybuduje w Lublinie nowoczesny zakład produkcyjny, który umożliwi dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Prezydent Lublina nie zgadza się z posłem

Chciałbym wyrazić swoją dezaprobatę wobec wczorajszego wystąpienia Pana Posła Michała Kabacińskiego, który po raz kolejny wykazał się niekompetencją- oświadczył prezydent Krzysztof Żuk

Lublin najlepszą wschodzącą lokalizacją dla sektora BPO/SSC w Europie Środkowej i Wschodniej

Lublin został uznany za najlepiej zapowiadające się miejsce do świadczenia usług typu backoffice w Europie Środkowo-Wschodniej, pokonując takich rywali jak m.in. Wilno, Szczecin czy Bydgoszcz.

Lublin podpisał umowę współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Wzmocnienie współpracy gospodarczej oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości regionu - to główne założenia zawartej umowy intencyjnej. Porozumienie podpisał Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego, Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Paweł Prokop Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich.

Podsumowanie Sportowego Roku 2013 w Lublinie

Uroczyste podsumowanie Sportowego Roku 2013 odbyło się w piątek w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Elsnera 5. Prezydent Krzysztof Żuk wręczył wyróżnienia 118 lubelskim sportowcom z Lublina, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Lublin u progu budżetu obywatelskiego

Miasto Lublin przystępuje do konsultacji dwóch nowych narzędzi włączenia mieszkańców we współdecydowanie o najbliższym otoczeniu. Są to projekty dotyczące budżetu obywatelskiego dla Lublina oraz inicjatywy lokalnej.

Lublin pomaga Ukrainie

Ruszyła zbiórka darów na rzecz potrzebujących na Ukrainie. Zbierana jest ciepła odzież i bielizna (zwłaszcza dla kobiet), leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, środki opatrunkowe, śpiwory, żywność z długim terminem ważności.

Lublin buduje plac Teatralny

Trwają prace przy budowanym przez Miasto Lublin placu Teatralnym wraz z wielopoziomowym parkingiem podziemnym powstającym przy gmachu Centrum Spotkania Kultur. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2015 roku.

Zimowe szaleństwo w Lublinie

Od 7 grudnia 2013 r. można w Lublinie pojeździć na łyżwach na Icemani – miejskim lodowisku.

Pogłoski są nieprawdziwe

Lubelska Straż Miejska zostaje

Najazd turystów

Leżący poza głównymi szlakami turystycznymi Lublin jest jednak chętnie odwiedzany.

Zamkowa katownia

Zamek w Lublinie to perła architektury. Kryje jednak mroczną przeszłość.

Perła Renesansu

Zamość to miasto wyjątkowe.
stat4u