SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Znajdź swoje miasto lub gminę:

Powiat: Gmina:

Wojewodztwo lubelskie

Komunikat UM Lublin

Informuję, że w związku z brakiem zapowiedzi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wystąpieniu do sądu o unieważnienie umowy najmu części powierzchni biurowej przy ul. Wieniawskiej, zawartej przez Gminę Lublin z firmą Orion, co skutkuje brakiem możliwości prawnych dalszej obrony stanowiska Gminy Lublin przed sądem, zaistniała konieczność rozwiązania przedmiotowej umowy.

Nabór wniosków o stypendia na realizację projektów artystycznych i upowszechnianie kultury do 20 listopada

Do piątku (20 listopada) trwa nabór wniosków o stypendia na realizację w 2016 roku projektów artystycznych na rzecz Lublina i z zakresu upowszechnia kultury. O stypendium mogą ubiegać się osoby w każdym wieku, zamieszkałe lub przebywające na terenie Lublina. Stypendia przyznawane są na okres do pół roku. Miesięczna wysokość stypendium wynosi od 400 zł do 1 400 zł.

Znamy wyniki drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie!

Mieszkańcy zdecydowali o rozdysponowaniu kwoty 15 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016 roku zrealizowanych zostanie 25 projektów z czego 19 małych i 6 dużych, które otrzymały największą ilość głosów. Do głosowania zakwalifikowano 155 projektów, swój głos oddało prawie 64 tys. mieszkańców.

Oni przywracają pamięć o Żołnierzach Wyklętych

W sobotę 31 października wolontariusze Fundacji im. Kazimierza Wielkiego zbierali fundusze na lubelskich cmentarzach. Celem zbiórki jest propagowanie wiedzy , pamięci i tradycji polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1938-1963, głównie Żołnierzy Wyklętych.

KUL otrzymał cenne archiwalia

Archiwum KUL wzbogaciło się o cenne archiwalia pochodzące z prywatnych zbiorów dr. Jana Longchamps de Bérier, którego ojciec - Roman, był wykładowcą prawa na KUL.

KUL - „Nostra aetate” – pięćdziesiąt lat po

W tym roku mija 50. rocznica deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra aetate - przełomowego dokumentu na temat wzajemnego stosunku Kościoła katolickiego i religii niechrześcijańskich. Deklaracja wyraźnie wyróżnia dialog chrześcijan i Żydów, jako religii o wspólnym dziedzictwie duchowym.

Czas na młodych, zaangażowanych, aktywnych i pełnych pomysłów ludzi - wywiad z Anną Romańczuk

Chcę żyć w kraju, który szanuje dorobek naszych pradziadków, naszą historię, kulturę ale i gwarantuje nam Polskę nowoczesną, Polskę, w której każdy młodych człowiek chce żyć! - z kandydatką do parlamentu z listy PiS w okręgu lubelskim - rozmawiał Andrzej Ficek

KUL - wykład Prezydenta Lecha Wałęsy

W poniedziałek 19 października gościem KUL był Prezydent Lech Wałęsa. Wykładem pt. „Co Polakom dało 35 lat wolności w Polsce” rozpocznie on powakacyjną odsłonę cyklu wykładów otwartych „Pro publico bono. KULtura człowieka i społeczeństwa”

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim zakończone

W sobotę zakończyło się głosowanie mieszkańców w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu internetowym wzięło udział blisko 25 tys. osób. Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji tysięcy głosów oddanych w formie papierowej. Do północy (10 października), za pośrednictwem strony internetowej, na projekty małe zagłosowało 24 943 osoby, a na projekty duże 24 756 osób.

„Karaj jołłary – karaimskie drogi” w Lublinie

Kim była Lola z „Wesołej kompanii”? Do kogo kierował swe „Listy niewysłane” Jerzy Łopatto? – odpowiedzi na te i inne pytania można będzie uzyskać oglądając wystawę przygotowaną wspólnie przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i Związek Karaimów Polskich. Większość zdjęć, pochodzących z prywatnych archiwów polskich Karaimów, udostępniona zostanie publiczności po raz pierwszy.

KUL - prof. Piotr Gutowski laureatem programu MISTRZ

Piotr Gutowski - profesor filozofii KUL, znalazł się w gronie laureatów 18. edycji programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Subsydia profesorskie otrzymało siedmiu wybitnych polskich uczonych reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Prof. Gutowski otrzymał finansowe wsparcie na projekt badawczy pt. „Moderate positions in contemporary philosophical debates between theism and atheism. Origin, types and consequences”.

KUL - nowe stypendia w programie Erasmus+

Od najbliższego roku akademickiego po raz pierwszy w programie Erasmus+, w ramach akcji „Mobilność edukacyjna”, uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie oprócz dotychczasowej wymiany studentów i pracowników z krajami programu, również dofinansowanie tego typu wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (spoza UE).

KUL - spotkanie w ramach Catholic Universities Partnership. 25-27 września

W dniach 25-27 września na KUL odbędzie się doroczne spotkanie przedstawicieli uniwersytetów katolickich zrzeszonych w Catholic Universities Partnership. Spotkaniu towarzyszyć będzie konferencja zatytułowana „A Free Search for the Whole Truth about Nature, Man and God (ECE 4): St John Paul II and the Catholic University”, której organizatorami są Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz University of Notre Dame.

KUL - nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza dla dr Ewy Rzeczkowskiej

Dr Ewa Rzeczkowska, adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej KUL, otrzymała Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Nagrodzona została jej rozprawa doktorska napisana w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - "Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956". W 2010 r. książka ta (jeszcze w maszynopisie) została wyróżniona w konkursie, organizowanym przez IPN i Instytut Historii PAN, na "Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego" (w kategorii prac doktorskich).

Chór KUL na Festiwalu Chórów w Münster

W dniach 17-20 września 2015 roku Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją Grzegorza Pecki udaje się do Münster w Niemczech, gdzie weźmie udział w Festiwalu Chórów zorganizowanym przez miasto Münster w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej. W Festiwalu uczestniczyć będą chóry z sześciu miast partnerskich Münster.

Nowi inwestorzy w Podstrefie Lublin

Polskie Zakłady Zbożowe Lubella oraz spółka Protektor otrzymały zezwolenie Ministerstwa Gospodarki na prowadzenie działalności w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Firmy planują zainwestować blisko 94 mln zł oraz utworzyć 65 nowych miejsc pracy.

Dni Otwarte w Muzeum Lubelskim: 12-13 września

Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku

Muzeum Lubelskie w Lublinie przekaże kamień węgielny pod budowę pomnika "Niezłmnym-Ojczyzna" w Morawicy

W Polsce w latach 1944-1954 sądy wojskowe skazały za przestępstwa polityczne 45 706 osób. Najtragiczniejsze były lata 1944-1948, kiedy to wydano 2500 wyroków śmierci, z czego do końca 1946 roku wykonano ponad tysiąc.

KUL - Jagoda Mazurek będzie bronić tytułu mistrzyni świata

W najbliższy weekend studentka I roku bezpieczeństwa narodowego KUL - Jagoda Mazurek bronić będzie tytułu mistrzyni świata na Mistrzostwach Świata Sumo w japońskiej Osace. Zawody rozpoczną się 27 sierpnia.

KUL - wizyta metodyczno-dydaktyczna nauczycieli języka polskiego z Ukrainy.

W dniach 9-19 sierpnia 2015 r. Uniwersytet Otwarty we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej gości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dziesięcioosobową grupę nauczycieli języka polskiego z Ukrainy - głównie z obwodu żytomierskiego. Biorą oni udział w zajęciach z metodyki nauczania języka polskiego oraz w cyklu wykładów, dotyczących historii Polski oraz kultury polskiej m.in. „Polska Jagiellonów”, „Malarska podróż przez dzieje Polski”, „Dlaczego polscy filmowcy potrzebują polskich pisarzy?”.

Lublin-Pociągiem po demokrację

Uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny oraz bohaterów lipcowych strajków kolejarze uczcili 35. rocznicę Lubelskiego Lipca 1980. Protest w lubelskiej PKP miał kluczowe znaczenie dla wszystkich strajków na Lubelszczyźnie – to kolejarze rozwozili informację o wydarzeniach w naszym regionie po całej Polsce

„Stąd ruszyła lawina” – 35. rocznica Lubelskiego Lipca 1980

Premiera pieśni o Lubelskim Lipcu w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego, koncert Piotra Selima oraz panele dyskusyjne to tylko niektóre elementy regionalnych obchodów 35. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980.

35. rocznica Lubelskiego Lipca 1980 i powstania NSZZ "Solidarność"

Msza święta, Walne Zebranie Delegatów Regionu, panel dyskusyjny na temat kondycji polskiej rodziny, turniej piłkarski to główne punktu obchodów 35-lecia Związku w regionie Środkowowschodnim. Uroczystości odbędą się w dniach 8- 12 lipca w Świdniku i Lublinie

KUL - 42. edycja letnich kursów języka polskiego. Początek 6 lipca

140 osób z 22 krajów weźmie udział w zajęciach Szkoły Języka i Kultury Polskiej organizowanych już po raz 42. przez KUL. Kursy rozpoczną się 6 lipca i potrwają do połowy września. Biorą w nich udział studenci, doktoranci, pracownicy uczelni - często z prestiżowych amerykańskich i europejskich środowisk akademickich, ale także osoby zafascynowane kulturą i językiem polskim, które traktują naukę języka polskiego jako hobby. Chociaż narzekają na naszą gramatykę - wielość odmian i trudną wymowę, skarżą się, że mówimy zbyt szybko - to wielu z nich wraca w kolejnych latach, by szlifować znajomość języka, rozwijać kontakty zawodowe, naukowe i towarzyskie.

Naukowcy z KUL i IPN opracują historię uniwersytetu w okresie PRL.

1 lipca w rektoracie KUL podpisany został list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. KUL reprezentował będzie Rektor ks. prof. Antoni Dębiński, IPN - Prezes dr Łukasz Kamiński.

Program stypendialny - "Startuj z TP KUL".

Miło nam poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół KUL utworzyło program stypendialny - "Startuj z TP KUL". Stypendia przeznaczone są dla tegorocznych maturzystów rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Przez pierwszy rok studiów będą oni otrzymywali comiesięczne stypendium wypłacane w czasie trwania zajęć dydaktycznych (od października do czerwca), które pomoże pokryć zwiększone koszty utrzymania w Lublinie. W tym roku planowane jest przyznanie dziewięciu stypendiów (po jednym na każdy wydział) w wysokości 400 zł.

Lublin wyróżniony w Kanonie Miejsc Historycznych

Z wielką przyjemnością informujemy, że Miasto Lublin znalazło się na mapie miejsc w projekcie Kanon Miejsc Historycznych w związku z wydarzeniem historycznym, jakim było zawarcie unii polsko-litewskiej w 1569 r. W kwietniu bieżącego roku Miasto Lublin jako dziedzictwo idei Unii Lubelskiej uhonorowane zostało Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Pomnik ks. Idziego Radziszewskiego - pierwszego rektora KUL

Rektor KUL ks. prof. Antonii Dębiński wystąpił z inicjatywą budowy pomnika założyciela uczelni – ks. Idziego Radziszewskiego. Upamiętnienie w przestrzeni miejskiej pierwszego rektora uniwersytetu wiąże się ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ks. Idzi Radziszewski, wybierając Lublin na siedzibę katolickiego uniwersytetu, w znaczący sposób wpłynął na późniejszy rozwój miasta.

Prezydent Lublina nagrodzi prace dyplomowe

Rusza kolejna edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe poświęcone rozwojowi Lublina. Zwycięzca otrzyma 6 tys. zł, a wyróżnieni po 2 tys. zł. Obronione prace dyplomowe można zgłaszać do 15 września. Organizowany od 2009 roku konkurs skierowany jest do wszystkich absolwentów uczelni wyższych (bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy kierunek studiów), którzy na przełomie ostatnich 3 lat obronili pracę magisterską, inżynierską i licencjacka dotyczącą Lublina. Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem miasta, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez miasto planami i programami.

KUL - Uniwersytet Otwarty zaprasza do Kijowa

Kijów kojarzony jest dziś z Majdanem i ukraińską rewolucją. Dla turystów to przede wszystkim „złocone monastery” Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Tymczasem jest to olbrzymi ośrodek miejski (ponad 2,8 mln ludności), który w ciągu ponad 1500-letniej historii nagromadził wiele cennych i oryginalnych zabytków. Uniwersytet Otwarty KUL zaprasza na wędrówkę po zatopionym w zieleni, zapatrzonym w spokojne wody Dniepru Kijowie. Na wspólne zwiedzanie kijowskich cerkwi i monasterów, kościołów i klasztorów, cmentarzy i miejsc pamięci.

Rusza "Lato w mieście" w Lublinie

Ruszyły zapisy na zajęcia sportowe w ramach akcji "Lato w mieście". Miasto Lublin, jak co roku, organizuje w czasie wakacji bezpłatne lub częściowo odpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Lublina. Terminy i programy zajęć sportowych znajdują się na stronie internetowej www.lato.lublin.eu

Święto Patronalne KUL - 12 czerwca

12 czerwca przypada Święto Patronalne KUL – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku już w przeddzień uroczystości – 11 czerwca – Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL zaprasza na sympozjum naukowe nt. „250 lat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce” (Kolegium Jana Pawła II KUL, sala 1031, godz. 9.15). W piątek, 12 czerwca, Mszy świętej na rozpoczęcie Święta Patronalnego (o godz. 9.30 w kościele akademickim KUL) przewodniczył będzie i homilię wygłosi abp Piotr Malczuk, Ordynariusz Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej. Następnie o godz. 11.00 w auli kard. Stefana Wyszyńskiego (I piętro gmach główny KUL), społeczność akademicka KUL świętować będzie zakończenie studiów – dyplomy magisterskie i licencjacie odbiorą przedstawiciele poszczególnych wydziałów.

Pracownicy KUL nauczą się jak komercjalizować wyniki badań

Dr Piotr Mamcarz z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL oraz Paweł Potakowski – Prezes KUL Creative sp. z o.o. (www.creative.kul.pl) i Pełnomocnik Rektora KUL ds. komercjalizacji wiedzy, zostali laureatami rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce - "TOP 500 Innovators". Zwycięzcy konkursu jeszcze w tym roku wyjadą na dziewięciotygodniowe programy stażowo-szkoleniowe na Stanford University w USA lub University of Cambridge w Wielkiej Brytanii. Wszystko po to, by uczyć się od najlepszych jak prowadzić innowacyjne badania naukowe zgodne z potrzebami odbiorców, a następnie wprowadzić produkt badań na rynek.

Mieszkańcy Lublina złożyli 209 wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Lublina złożyli 209 wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2016 na łączną kwotę ponad 117 mln. zł. Dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji i kalkulacja kosztów. Na tej podstawie powstanie lista projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców w październiku.

KUL - jak pokazać sztukę niewidomym. 28-29 maja

Jak pokazać sztukę niewidomym i słabowidzącym to główny cel konferencji naukowo-warsztatowej „Sztuka dla wszystkich. Zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuk”, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 28-29 maja

„Jan Karski. Jedno życie. Kompletna historia, tom I (1914 – 1939) MADAGASKAR”

21 maja 2015 r. o godzinie 17.00 na Zamku Lubelskim odbędzie się promocja książki autorstwa Waldemara Piaseckiego o Janie Karskim. Publikacja opatrzona jest przedmową laureata Nagrody Nobla Elie Wiesela. Ukaże się 20 maja nakładem wydawnictwa Insignis jako pierwszy tom biografii Jana Karskiego.

Wizyta Jej Ekscelencji Jean Dunn, Ambasador Australii w Polsce na KUL

W lutym 2015 r. Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zainaugurował nowy projekt analitycznych spotkań otwartych pt. Debaty Dyplomatyczne KUL. , którego celem jest przybliżenie węzłowych wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Zaproszeni goście, głównie czynni i byli dyplomaci, dokonują prezentacji zasadniczych problemów współczesnego świata. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz innych osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych. Pomysłodawcą cyklu jest Pan amb. Andrzej Jaroszyński, wieloletni dyplomata a kierownikiem merytorycznym jest dr hab. Wojciech Gizicki.

III edycja Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego

22 kwietnia we lwowskim Ratuszu została podpisana deklaracja o współpracy w ramach organizacji III edycji Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który zaplanowany jest w dniach od 4 do 6 września 2015 r. Kongres odbędzie się w Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Misja kultury w czasach kryzysów”.

150. rocznica urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

W najbliższy piątek, 17 kwietnia 2015 roku przypada 150. rocznica urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Tego dnia tradycyjnie w kaplicy Żeńskiego Domu Studenckiego na Poczekajce, prowadzonego przez Siostry Urszulanki SJK, o godz. 20.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta, której będzie przewodniczył Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL ks. abp Stanisław Budzik. Modlitwa będzie wspólnym „dziękczynieniem za dar życia i świętości s. Urszuli Ledóchowskiej”.

„Nasze skwery i podwórka” w Lublinie

Nowe drzewa, krzewy i kwiaty upiększą wygląd Śródmieścia przed wakacjami. Z myślą o pieszych miasto postawi także 70 nowych ławek. To element realizacji projektu „Nasze skwery i podwórka”, przyjętego przez Prezydenta Krzysztofa Żuka w Kontrakcie dla Lublina na lata 2014-2018. W jego ramach miasto wspólnie z mieszkańcami ul. Lubartowskiej i ulic przyległych będzie pilotażowo pracować nad poprawą estetyki tej części miasta, będącej jednym z podstawowych traktów pieszych Lublina. W przyszłych latach program obejmie kolejne ulice: m.in. Wyszyńskiego, Zamojską i 1-go Maja aż do przyszłego Dworca Metropolitalnego.

Nowa Zajezdnia Trolejbusowa już w rękach MPK Lublin

Prezydent Miasta Lublin uroczyście przekazał nowo wybudowaną Zajezdnię Trolejbusową przy ul. Grygowej 56 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Lublinie. Obiekt powstał w ramach Zintegrowanego System Miejskiego Transportu Publicznego, największego miejskiego projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Lublin promuje się turystycznie

"Sezon Lublin" to cykl imprez inaugurujących okres turystyczny w naszym mieście. W ciągu 10 dni, od 24 kwietnia do 3 maja odbędzie się ponad 200 bezpłatnych wydarzeń w ramach 69 propozycji tematycznych, które czekają na turystów i mieszkańców Lublina.

Otwarcie wystawy pt. „Bogu i Ojczyźnie - hrabina Aniela Potulicka”.

8 kwietnia o godz. 16.00 w holu Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul. Chopina 27) odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Bogu i Ojczyźnie - hrabina Aniela Potulicka”. Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką i Archiwum Uniwersyteckie KUL przybliża postać i działalność Anieli hrabiny Potulickiej - działaczki społecznej, inicjatorki i donatorki licznych dzieł charytatywnych, fundatorki fundacji wspierającej KUL, a także upamiętnia jej związki z uniwersytetem. Wystawa będzie czynna w godzinach pracy biblioteki do 15 czerwca 2015 r.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie na KUL

„Duszpasterz w służbie małżeństwa i rodziny” - to hasło rozpoczynających się dziś Duszpasterskich Wykładów Akademickich. Dwudniowe wykłady dotyczyć będą przede wszystkim poradnictwa małżeńsko-rodzinnego, ponadto omówione zostaną ustalenia październikowego Synodu Biskupów o rodzinie oraz przygotowania do Światowych Dni Młodzieży zaplanowanych na lipiec 2016 r. w Krakowie.

Miasto Lublin wraz z 15 gminami podpisało "Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Porozumienie to jest wyłącznie nową formą prawną a tym samym kontynuacją zawartego 13 maja 2014 r. porozumienia tych samych 16 Jednostek samorządu terytorialnego. Zawarcie sformalizowanej formy współpracy, w ramach której Lublin jako Lider staje się reprezentantem wszystkich gmin jest podyktowane zaleceniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a co za tym idzie koniecznością przejęcia przez Miasto Lublin funkcji Instytucji Pośredniczącej.

144. rocznica urodzin ks. Idziego Radziszewskiego

1 kwietnia 2015 r. mija 144. rocznica urodzin ks. Idziego Radziszewskiego (1871-1922), założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym dniu w Kościele Akademickim KUL o godz. 8.00 sprawowana była Msza św. w intencji ks. Radziszewskiego. Liturgii przewodniczył ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Następnie rektor i prorektorzy udali się na cmentarz przy ul. Lipowej, by złożyć kwiaty na grobie ks. Idziego Radziszew

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie

Startuje nowy Budżet Obywatelski, w 2016 roku mieszkańcy Lublina będą mieli do rozdysponowania 20 mln złotych. W ramach Budżetu Obywatelskiego 15 mln zł, a dodatkowe 5 mln zł to środki pochodzące z Inicjatywy Lokalnej. Swoje projekty będzie można zgłaszać od 15 kwietnia do 15 maja 2015. Głosowanie na projekty odbędzie się w pierwszej połowie października

Promocja kształcenia zawodowego i zwiększenie zainteresowania absolwentów gimnazjów szkolnictwem zawodowym w Lublinie

Podczas spotkania, które odbyło się 23 marca w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie, przedstawione zostały koncepcje i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. Powołany został zespół zadaniowy do spraw szkolnictwa zawodowego w Lublinie, który zajmie się rozwijaniem oferty dydaktycznej, a w szczególności modernizacją szkolnictwa zawodowego zgodnie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury za 2014 rok

Prezydent Krzysztof Żuk przyznał nagrody w dziedzinie kultury za 2014 rok podczas uroczystej Gali Kultury na Zamku Lubelskim. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: Nagroda Artystyczna Miasta Lublin, Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury, Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności oraz Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury.

KUL bierze udział w programie Polski Erasmus dla Ukrainy

KUL bierze udział w programie Polski Erasmus dla Ukrainy. Uczelnia zgłosiła gotowość udziału w programie stypendialnym, który jest inicjatywą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach tego programu na polskie uczelnie kierowani są studenci ukraińscy, mieszkający na terenach działań militarnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Lublinie

Lublin, razem z 15 innymi gminami: Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego wypracował strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują przedsięwzięcia do zrealizowania.

Już niedługo ruszy Lubelski Rower Miejski

Informujemy, że decyzją Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, z pierwszym dniem kalendarzowej wiosny (21 marca) zostanie uruchomiony system Lubelskiego Roweru Miejskiego. Do dyspozycji miłośników jednośladów będzie 400 rowerów rozlokowanych w 40 bezobsługowych stacjach. Liczymy, że w tym sezonie Rower Miejski będzie cieszył się jeszcze większą popularnością wśród mieszkańców

II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rektora KUL

Organizatorem turnieju był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uczniowski Klub Sportowy "Widok" SP 51. W turnieju wzięli udział chłopcy z rocznika 2003 grający w drużynach Górnika Łęczna, Lublinianki, Wisły Annopol, Vrotcowii Lublin i UKS Widok

W ramach cyklu otwartych wykładów „Pro publico bono” na KUL odbyło się spotkanie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Swoje wystąpienie minister S. Koziej poświęcił bezpieczeństwu Polski w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz zagrożenia terroryzmem islamskim w krajach Europy Zachodniej. Szef BBN mówił też o słabościach organizacji międzynarodowych w tym m.in. ONZ, w której skład Rady Bezpieczeństwa wchodzą państwa, posiadające często diametralnie różne interesy strategiczne, przy czym dysponujące też w Radzie prawem weta. Według szefa BBN także Unia Europejska okazuje się w warunkach obecnego kryzysu bezpieczeństwa organizacją słabą i mająca problemy z uzyskaniem konsensusu.

Jeszcze w tym roku, na wniosek Rady Dzielnicy Bronowice, zostanie wykonany skwer przy ul. Plagego-Laśkiewicza

Przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa zostanie zagospodarowana poprzez stworzenie placu zabaw dla dzieci, strefę sportową z boiskiem wielofunkcyjnym do koszykówki i siatkówki oraz stołami do tenisa stołowego oraz strefę integracyjna z fontanną, siłownią, stolikami do gry w warcaby i grami ogrodowymi: szachy, warcaby, kręgle ogrodowe.

Lublin europejskim miastem przyszłości

Lublin już po raz drugi został wyróżniony w elitarnym zestawieniu rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2015/2016”. Ranking opracowany został przez opiniotwórcze pismo z grupy Financial Times, fDi Magazine, które specjalizuje się w problematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Nowe kierunki studiów będą na KUL

Senat KUL, na posiedzeniu w dniu 26 lutego podjął uchwałę o utworzeniu nowych kierunków studiów w roku akademickim 2015/2016. W ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2015/2016 jako nowość KUL zamierza uruchomić następujące kierunki studiów: pedagogika specjalna – studia I i II stopnia (WNS) oraz International Business Law and Management – studia II stopnia ( WPPKiA)

Rewitalizacja doliny Bystrzycy w Lublinie

Ruszają konsultacje społeczne związane z zagospodarowaniem Doliny Bystrzycy – największej przestrzeni miejskiej pod względem rekreacyjnym. Przylegający do rzeki 22 - kilometrowy odcinek jej doliny w granicach Lublina wraz z Zalewem Zemborzyckim oraz Parkami: Ludowym, Zawilcowa i Bronowice zostanie zrewitalizowany dzięki środkom UE. - Chcemy wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w Dolinie Bystrzycy, zwrócić się w stronę rzeki i otworzyć ją na miasto. Wzorem poznańskiej „Malty”, stworzonej wokół rzeki Warty, chcemy wykreować miejsce bezpieczne, przyjazne i bliskie mieszkańcom, gdzie każdy znajdzie możliwości wypoczynku dostosowane do swoich potrzeb. Szczegółową koncepcję zagospodarowania tego terenu wypracujemy wspólnie z mieszkańcami i Radami Dzielnic, właśnie rozpoczynamy konsultacje – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wykład otwarty Hanny Suchockiej na KUL

W piątek 20 lutego 2015 r. na KUL w ramach prowadzonego cyklu: Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa odbył się wykład otwarty, zatytułowany „Dyplomacja watykańska”, który wygłosiła Pani dr Hanna Suchocka – b. Premier RP, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jerzego Buzka, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim w latach 2001 – 2013, a wcześniej pracownik naukowy i wykładowca KUL na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Porozumienie KUL z Kuratorium Oświaty

W czwartek 19 lutego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie podpisały porozumienie o współpracy.

Inauguracja Klaster Lubelska Medycyna

Za nami pierwsze spotkanie inaugurujące Klaster Lubelska Medycyna, który tworzy 50 podmiotów reprezentujących sektor publiczny i prywatny, w tym uniwersytety, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, szpitale publiczne, prywatne podmioty lecznicze oraz firmy z branży medycznej. Celem klastra jest wspieranie rozwoju branży w regionie, współpracy w zakresie praktyk i nauk medycznych, ułatwianie wymiany doświadczeń, sieciowania nauki i biznesu oraz promocji lubelskich usług medycznych

22 lutego minęła 93. rocznica śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Z tej okazji W Kościele Akademickim KUL została odprawiona msza pod przewodnictwem Rektor KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego w intencji założyciela Uniwersytetu oraz Społeczności Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Lublin inwestuje po europejsku

Lublin utrzyma rozpoczętą przed 4 laty ofensywę inwestycyjną i planuje zrealizowanie inwestycji na łączną kwotę w wysokości ok 2,5 mld zł w ramach nowej perspektywy finansowej UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Sukces wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Trzy czasopisma wydawane na Wydziale Filozofii KUL zostały wpisane na listę ERIH, tj. European Reference Index for the Humanities, która obecnie nosi nazwę European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus). Na liście znalazły się: Roczniki Filozoficzne, Ethos oraz Roczniki Kulturoznawcze.

Sukces prawników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Miło nam poinformować, że absolwenci prawa KUL uzyskali bardzo dobre wyniki "zdawalności" na aplikacje prawnicze – zarówno korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą), jak i na aplikację ogólną – i znaleźli się w czołówce klasyfikowanych uczelni. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury wynika, że dzięki uzyskanym wynikom KUL usytuował się na 5. miejscu w Polsce w rankingu uwzględniającym wyniki uzyskane na tych egzaminach przez ubiegłorocznych absolwentów

KUL - Konkursu o Polsce, Europie i świecie

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o Polsce, Europie i świecie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest to II edycja konkursu

Sukces pracowników naukowych KUL

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu Harmonia 6 Narodowego Centrum Nauki dwa międzynarodowe projekty badawczy złożone przez pracowników naukowych KUL - dr Małgorzatę Sobol-Kwapińską z Katedry Psychologii Osobowości oraz dr. hab. Arkadiusza Guta, prof. KUL z Wydziału Filozofii, koordynatora kierunku Kognitywistyka - zostały zakwalifikowane do finansowania.

Konsultacje z zasadami. Lublin wypracowuje nowe zasady konsultacji społecznych

Po pięciu latach od przyjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwał regulujących zasady konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi w Lublinie nadszedł czas na ich ewaluację i zmianę. Miasto zaprasza do udziału w tym procesie.

Na KUL prowadzona jest rekrutacja zimowa na trzy kierunki studiów II stopnia

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL uruchomił – jak podkreślają Władze Wydziału – pierwsze w regionie lubelskim studia magisterskie II stopnia na kierunku: Gospodarka przestrzenna. Nabór na studia odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie, a warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna lub architektura krajobrazu.

SP nr 51 w Lublinie zebrała "Górę grosza"

Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie uzyskała I miejsce w województwie lubelskim a III w Polce w Ogólnopolskiej Akcji "Góra Grosza 2013". Uczniowie zebrali około 100 kg drobnych monet, a środki o wartości ponad 2 tys. zł. zostały przeznaczone na pomoc zawodowym rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

II Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Doświadczenia z Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz pokazy sportowe zaprezentują sportowcy z niepełnosprawnością podczas II Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, które odbywają się w dniach 4 – 5 grudnia w hali Targów Lubelskich, przy ul. Dworcowej 11.

Lublin Sportival 2014

Już 6 grudnia Lublin po raz pierwszy stanie się miejscem zmagań jibbingowych na wysokim międzynarodowym poziomie. W ramach pierwszej edycji Lublin Sportival 2014 podziwiać będziemy zawodowców z Polski, Norwegii, Czech i Słowacji. Organizatorzy szukują wiele dodatkowych atrakcji, w tym m.in. powietrzne ewolucje na motocyklach trialowych czy skoki na ogromnej poduszce Flybag.

Lublin uchwala plan.

24 października odbyła się publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

IV Turnieju profilaktyczno–sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Lublin

Mam przyjemność poinformować, że w najbliższą niedzielę odbędzie się IV Turnieju profilaktyczno–sportowym o Puchar Prezydenta Miasta Lublin. Obok drużyn piłkarskich Urzędu Miasta Lublin i innych lubelskich instytucji (w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, PGE Dystrybucja S.A., Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w turnieju zmierzą się Reprezentacja Artystów Polskich.

Mieszkańcy oddali swoje głosy w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Lublina

Zakończył się proces liczenia kart do głosowania, na których mieszkańcy oddali swoje głosy w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Lublina. Drogą tradycyjną (w formie papierowej) oddano blisko 20 tys. głosów. Obecnie trwa ich weryfikacja pod kątem formalnym oraz wprowadzanie do systemu komputerowego. Przypomnę, że za pośrednictwem strony internetowej zagłosowało łącznie ponad 27 tys. osób, w tym niemal 95 tys. głosów oddano na małe projekty oraz 59 tys. na projekty duże zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego.

Ucz się w Lublinie – Pracuj w Lublinie”

„Ucz się w Lublinie Pracuj w Lublinie” to hasło tegorocznego Dnia Kariery, podczas którego kilkanaście lubelskich przedsiębiorstw zaprezentuje młodym ludziom swoją działalność oraz ścieżkę zawodową firmy. Urząd Miasta Lublin wraz z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie i Lubelską Fundacją Rozwoju zapraszają na Dzień Kariery 2014, który odbędzie się w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym 13 października w godzinach 9:00 – 14:00

W lubelskim Budżecie Obywatelskim zagłosowało ponad 14 tys. mieszkańców

Każda osoba mieszkająca w Lublinie powyżej 16 roku życia do 7 października może zagłosować na 3 duże oraz 5 małych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Zagłosować można w jednym z prawie 50 punktów do głosowania, zlokalizowanych na terenie całego miasta. Wśród nich są Biura Obsługi Mieszkańców, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, szkoły oraz siedziby rad dzielnic. W każdym punkcie znajdują się karty do głosowania (można je także pobrać ze strony www.obywatelski.lublin.eu), katalog z opisem projektów oraz urna, do której należy wrzucić swój głos. W większości miejsc jest także osoba, która pomoże i odpowie na pytania mieszkańców. Zagłosować na wybrane projekty można także za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.obywatelski.lublin.eu oraz aplikacji na urządzenia mobilne z systemami Android oraz Windows Phone. Aplikacje te zostały przygotowane dzięki współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

W Lublinie wyłożono projekt miejscowego planu zagospodarowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu.

Lublin - Światło Pamięci już płonie

21 września 2014 r. zapłonęło w Lublinie, jedyne w Polsce, Światło Pamięci Ofiar Komunizmu. Biało-czerwona lampa będzie się odtąd świecić codziennie, niezależnie od pory dnia czy pogody. W ten sposób oddany zostanie hołd wszystkim tym, którzy stali się ofiarami reżimu totalitarnego.

Lublin z Ukrainą

Dzisiaj 12 września 2014 r. nastąpi otwarcie punktu informacyjnego dla cudzoziemców w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

Nagrody Prezydenta Miasta Lublin dla organizacji pozarządowych

Kilkaset organizacji pozarządowych prowadzi w Lublinie pracę na rzecz mieszkańców. Są wśród nich duże i znane podmioty, prowadzące ogólnopolskie projekty jak i lokalne inicjatywy skupione na problemach najbliższego sąsiedztwa. Pragnąc docenić tę pracę, Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, postanowił ustanowić nagrody i wyróżnienia dla organizacji oraz grup nieformalnych działających na rzecz Miasta Lublin i jego mieszkańców.

Siódma edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin

Firmy, naukowcy i wynalazcy, którzy chcą dołączyć do elitarnego grona wyróżnionych przez Prezydenta mają czas do 20 września na złożenie aplikacji w ramach jednej z pięciu kategorii. Zwycięzców tegorocznej edycji konkursu poznamy 17 października, podczas dorocznej Gali Przedsiębiorczości.

Budżet Obywatelski w Lublinie

Zespół oceniający pod kątem formalnym projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Lublina zakończył swoją pracę. Z 333 ocenionych projektów, za możliwe do ewentualnej realizacji uznano 233. W przypadku 100 projektów uznano, że nie ma możliwości prawnych zrealizowania ich w 2015 r. W swojej pracy Zespół poszukiwał możliwości formalnej zrealizowania jak największej ilości projektów. Z tych też powodów, w części projektów ocenionych pozytywnie, zaznaczono zakres prac jaki będzie możliwy do wykonania.

Konsultacje na temat systemu dróg rowerowych w Lublinie

Rozpoczynamy wstępne konsultacje przy opracowaniu Strategii realizacji systemu dróg rowerowych w Lublinie. Celem projektu jest przygotowanie i uzgodnienie Strategii rozwoju systemu podstawowych tras rowerowych przebiegających na terenie Lublina, służących obsłudze podróży o charakterze ponadlokalnym, związanych z dojazdami do obszaru śródmiejskiego, podróży międzydzielnicowych oraz podróży poza granice miasta.

(Na)Kręć Polskę na Lubelski Lipiec

Jak co roku NSZZ ,,Solidarność” Region Środkowowschodni podejmuje działania w celu upamiętnienia strajków ,,Lubelskiego Lipca 1980”. W tym roku, w ramach 34. rocznicy tych wydarzeń, lubelska ,,Solidarność” razem z Fabryką Gier Historycznych, Fundacją "Ruchu Solidarności Rodzin", Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, współorganizuje wydarzenie pt. ,,(Na)Kręć Polskę na Lubelski Lipiec”.
stat4u